wengang-zhai-d5LZuoc3qOQ-unsplash-2048x1365.jpg

Sūnu un ķērpju sukcesionālie un telpiskie modeļi lapu koku mežos

Sākums  01/2021 Noslēgums 12/2023

Projekta numurs

lzp-2020/1-0314

Finansējums

299760 EUR

Projekta vadītājs

Anna Mežaka

anna.mezaka@biology.lv

Projektu īsteno

Daugavpils Universitāte

Zinātnes nozare

Lauksaimniecības, meža un veterināro zinātņu nozare

Labums sabiedrībai Iespējamie risinājumiSadarbība Labums sabiedrībai Iespējamie risinājumi Sadarbība "

Kopsavilkums

Sapratne par procesiem telpā un laikā, kuri nosaka bioloģiskās daudzveidības uzturēšanu ir starp vissvarīgākajiem jautājumiem ekoloģijā. Joprojām trūkst zināšanu par sugu sabiedrību veidošanos un ekosistēmu izmaiņām pēc traucējuma. Mūsu pētījums veidos jaunu pieeju ekoloģijā, kur gan populāciju, gan sabiedrību līmeņu pētījumi tiek apvienoti, lai dotu jaunas zināšanas par procesiem, kuri nosaka kriptogāmu sabiedrību struktūru un sukcesionālos modeļus laikā un telpā ar sūnu un ķērpju modeļsugu palīdzību lapu koku mežos.

Pētījuma projekta mērķis ir raksturot sūnu un ķērpju sukcesionālos un telpiskos modeļus atkarībā no lapu koku mežu vecuma hronosekvences. Mūsu pētījums ietver jaunu metodoloģisko pieeju, kur aprakstošie pētījumi tiek apvienoti ar eksperimentālām un molekulārām metodēm, lai risinātu būtiskas problēmas ekoloģijā, dabas aizsardzības plānošanā un ilglaicīgā meža apsaimniekošanā.

Projektu konkurss

Fundamentālo un lietišķo pētījumi projektu 2020. gada konkurss

"