Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Triboelektrisku laminātu izstrāde enerģijas savākšanai reciklējot polistirola iepakojuma atkritumus

Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024

Projekta numurs

lzp-2021/1-0603

Finansējums

300 000 EUR

Projekta vadītājs

Artis Linarts        artis.linarts@rtu.lv

Projektu īsteno

Rīgas Tehniskā universitāte

Zinātnes nozare

Materiālzinātne

Kopsavilkums

Projekta mērķis ir radīt lokanus triboelektriskos laminātus mehāniskās enerģijas pārvēršanai elektriskajā no polistirola (PS) iepakojumu atkritumiem. Mūsu nesen publicētajā rakstā ir demonstrēts triboelektriska lamināta izcilais sniegums, kuru pamatā ir izmantoti elastomēra slāņi kombinācijā ar citiem materiāliem. Triboelektriskie lamināti ir potenciāli spējīgi mainīt enerģijas savācēju attīstības gaitu, jo tiem nav nepieciešama slāņu savstarpēja atdalīšana un tiem piemīt elektromehāniska reakcija, kas ir salīdzināma ar klasiskajiem pjezoelektriskajiem materiāliem. Šādas ierīces koncepts balstās uz faktu, ka mehāniskas iedarbības rezultātā, polimēri veido triboelektrisku lādiņu, ja tie savstarpēji atšķiras pēc kohēzijas enerģijas, adhēzijas, cietības, raupjuma vai porainības. Projekta mērķis ir risināt putu PS atkritumu problēmu, reciklējot tos, lai izgatavotu asimetriskus slāņus ar atšķirīgu virsmas morfoloģiju priekš triboelektriskajiem laminātiem. Projektā radītās tribovoltāžas ierīces pavērs plašas iespējas apkārtējās vides mehāniskās enerģijas izmantošanai elektrisko ierīču darbināšanai. Starpdisciplināro pētījumu veiks zinātniskā grupa ar atbilstošo pieredzi. Projekta laikā radītos pētījuma rezultātus paredzēts publicēt augstas ietekmes zinātniskajos žurnālos, kas ļaus piesaistīt ārvalstu pētnieku uzmanību starptautiskos tīklošanās pasākumos. Projekts veicina RIS3 Tautsaimniecības transformācijas virzienu “Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas” Latvijā.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2021. gada atklātais konkurss