Statuss:
Īstenošanā
Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Trīskomponenšu organisko Saules bateriju attīstīšana izmantojot oriģinālus indacēna tetraonu saturošus nefullerēna akceptorus

Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024

Projekta numurs

lzp-2022/1-0494

Finansējums

300 000 EUR

Projekta vadītājs

Raitis Gržibovskis              raitis.g@cfi.lu.lv

Projektu īsteno

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts; Rīgas Tehniskā universitāte

Zinātnes nozare

Fizika un astronomija; Ķīmija

Kopsavilkums

Rūpes par vidi daudzām valstīm liek izstrādāt tehnoloģijas, kas ļauj izmantot atjaunojamos enerģijas avotus. Saules baterijas ļauj tiešā veidā pārvērst Saules gaismu elektriskajā enerģijā. Šajā jomā aktīvi tiek pētīti organiskie materiāli. Iespēja variēt molekulu struktūru, iespēja režošanā izmantot šķīdumu metodes, kā arī zems materiālu patēriņš var krietni samazināt saules bateriju ražošanas izmaksas.

Populārākā organisko saules bateriju (OSB) struktūra ir aktīvais slānis, kas sastāv no elektronu donora un akceptora materiāla, kas atrodas starp lādiņu nesēju transporta slāņiem un elektrodiem. Trīskomponenšu OSB izmantošana, kur aktīvais slānis sastāv no trim materiāliem, var palīdzēt uzlabot baterijas efektivitāti, paplašinot absorbcijas spektru, kā arī uzlabojot lādiņnesēju ekstrakciju no aktīvā slāņa.

Šajā starpnozaru projektā apvienota Rīgas Tehniskās universitātes ķīmiķu pieredze jaunu materiālu radīšanā ar Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta fiziķu pieredzi materiālu raksturošanā.  Projekta mērķis ir radīt oriģinālus nefullerēnu elektronu acceptora materiālus, noteikt to īpašības un pielietot tos trīskomponenšu OSB izveidē.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2022. gada atklātais konkurss