avinash-kumar-VPRdX_6eujw-unsplash-scaled-e1602687136698-2048x1366.jpg

Tuberkulozes ārstēšana: personalizētās terapijas perspektīvas izpēte

Sākums  01/2021 Noslēgums 12/2023

Projekta numurs

lzp-2020/1-0050

Finansējums

299997 EUR

Projekta vadītājs

Dace Bandere

RSU@rsu.lv

Projektu īsteno

Rīgas Stradiņa universitāte sadarbībā ar Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centru un Latvijas Organiskās sintēzes institūtu

Zinātnes nozare

Medicīnas un veselības zinātnes

Labums sabiedrībai Iespējamie risinājumiSadarbība Labums sabiedrībai Iespējamie risinājumi Sadarbība "

Kopsavilkums

Tuberkuloze (TB) ir viena no postošākajām slimībām, kas skar visa vecuma cilvēkus visā pasaulē. TB terapijas efektivitāte ir atkarīga no daudziem faktoriem, un arvien lielāku interesi izraisa personalizētās terapijas pieeja. Līdz ar to ir liela nepieciešamība pēc inovatīvām tehnoloģijām, kas ļautu sekot terapijas efektivitātei, un jaunu biomarķieru atklāšanai kopā ar izpratni par populāciju farmakogenomiku. Projekta mērķis ir farmakogenomikas biomarķieru pētījumi, lai veicinātu personalizētas pieejas attīstību TB ārstēšanā. Šī mērķa sasniegšanai ir plānotas trīs aktivitātes: (1) Paraugu kolekcijas veidošana un faktoru, kas var ietekmēt TB ārstēšanas efektu, analīze; (2) zāļu substanču un to metabolītu noteikšanas metodes attīstība to monitoringam asins paraugos; (3) biomarķieru noteikšanas metožu attīstība un TB pacientu skrīnings.

Šajā sadarbības projektā plānots iesaistīt pieredzējušos zinātniekus no Rīgas Stradiņa Universitātes, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra un Latvijas Organiskās Sintēzes Institūta, kas nodrošinās nepieciešamās zināšanas un ekspertīzi klīniskās medicīnas, molekulārās bioloģijas un ķīmijas disciplīnās. Projekta realizēšana nodrošinās svarīgu jaunu zināšanu un rīku iegūšanu, veicinās Latvijas zinātnisko institūtu attīstību un jaunu speciālistu izaugsmi. Augstas kvalitātes klīnisko paraugu un Mtb pilna genoma sekvenēšanas datu pieejamībai ir starptautiskā nozīme.

Projektu konkurss

Fundamentālo un lietišķo pētījumi projektu 2020. gada konkurss

"