Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Ūdeņraža hidrauliskās saspiešanas eksperimentālie pētījumi un tehnoloģijas izstrāde

Sākums: 12/2020  Noslēgums: 12/2021

Projekta numurs

lzp-2020/2-0049

Finansējums

100 389 EUR

Projekta vadītājs

Valērijs Bezrukovs           

Projektu īsteno

Ventspils Augstskola; Fizikālās enerģētikas institūts

Zinātnes nozare

Vides inženierija un enerģētika

Kopsavilkums

Lai ūdeņradi piegādātu patērētajam, to jāiepilda tvertnēs, pirms tam saspiežot vai sašķidrinot, un pēc tam jātransportē līdz uzglabāšanas vietai. Projekta ietvarā pētīsim tikai ūdeņraža uzpildīšanas un sagatavošanas transportēšanai posmu. Projekts ir paredzēts kā lietišķs pētījums, kura mērķis ir iegūt jaunas zināšanas un prasmes inovatīva tehnoloģiskā risinājuma izstrādei gāzveida ūdeņraža saspiešanai un saspiešanas tehnoloģijas prototipa izveidošanai. Piedāvātās metodes novitāte ir tā, ka risinājums, kas ir pārbaudīts citu gāzu saspiešanas procesā, tiks pielāgots ūdeņraža saspiešanai. Izstrādātajā tehnoloģijā zema spiediena ūdeņraža gāzi saspiež, piepildot cilindru ar šķidrumu un iesūknējot gāzi citā cilindrā, kur tas uzkrājas un palielina spiedienu. Šī risinājuma priekšrocība ir salīdzinoši neliels kustīgu un berzējošu daļu Daļa/Īpatsvars, kā arī gāzes saspiešanas pakāpes palielināšanai tiek izmantoti divi vai vairāki saspiešanas posmi. Projekta īstenošanas laikā paredzēts risināt šādus uzdevumus: 1) ar ūdeņraža gāzi saderīga šķidruma izvēle, ko var izmantot kā darba šķidrumu ūdeņraža saspiešanai; 2) izstrādātā tehnoloģiskā risinājuma temperatūras režīma izmaiņu izpēte gāzes saspiešanas laikā; 3) spiediena palielināšanās intensitātes izpēte atkarībā no hidrauliskā sūkņa darbības režīma; 4) jaudas un enerģijas patēriņa noteikšana noteikta tilpuma gāzes saspiešanai; 5) materiālu izvēle kompresora un tvertņu ražošanai saspiesta ūdeņraža glabāšanai ar augstu saspiešanas pakāpi 35 MPa.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu 2020. gada zinātnieku individuālo projektu konkurss