Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Uz pierādījumiem balstītu kariesa kontroles stratēģiju ieviešana bērnu zobārstniecībā Latvijā - pierādījumu pārneses pētījums

Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024

Projekta numurs

lzp-2022/1-0047

Finansējums

300 000 EUR

Projekta vadītājs

Ilze Maldupa       Ilze.Maldupa@rsu.lv

Projektu īsteno

Rīgas Stradiņa universitāte

Zinātnes nozare

Klīniskā medicīna; Veselības un sporta zinātnes

Kopsavilkums

Šī projekta mērķis ir veicināt pierādījumu pārnesi par efektīvām neinvazīvām un minimāli invazīvām kariesa ārstēšanas stratēģijām bērnu zobārstniecībā Latvijā. Mēs veiksim trīs dažādus pētījumus, tostarp zobārstu komandas locekļu attieksmi un vecāku viedokli par pierādījumos balstītu kariesa ārstēšanu un minimāli invazīvu kariesa ārstēšanas metožu perspektīvu ekonomisko novērtējumu salīdzinājumā ar tradicionālo iejaukšanos. Zinātniskie rezultāti tiks izmantoti, lai informētu lēmējinstitūcijas, veicinātu uzvedības izmaiņas un ļautu ieviest uz pierādījumiem balstītu bērnu zobārstniecības aprūpi Latvijā.

Projekts sastāv no sešām savstarpēji papildinošām darba paketēm (WP), no kurām trīs var uzskatīt par atsevišķu projektu, kas kopā nodrošinās JBI modeļa pierādījumu pārneses posmu (jbi-pieeja-EBHC-mūsu pieeja): 1) WP2 - Vecāku viedoklis par neinvazīvām un minimāli invazīvām kariesa ārstēšanas stratēģijām - kvalitatīvs pētījums; 2) WP3 - Zobārstu komandas speciālistu viedoklis par neinvazīvām un minimāli invazīvām kariesa ārstēšanas stratēģijām - kvalitatīvs pētījums; 3) WP4 - Uz pierādījumiem balstītu kariesa ārstēšanas stratēģiju ekonomiskais novērtējums salīdzinājumā ar tradicionālo pieeju - prospektīvs ekonomiskais novērtējums.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2022. gada atklātais konkurss