Statuss:
Īstenošanā
Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Vairāku viļņu garuma kvaziperiodisku pulsāciju pētījums Saules un zvaigžņu uzliesmojumos

Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024

Projekta numurs

lzp-2022/1-0017

Finansējums

300 000 EUR

Projekta vadītājs

Valeri Nakariakov             V.Nakariakov@warwick.ac.uk

Projektu īsteno

Ventspils Augstskola

Zinātnes nozare

Fizika un astronomija; Datorzinātne un informātika

Kopsavilkums

Finansējums tiek pieprasīts, lai sadarbībā ar kolēģiem no Vorvikas Universitātes (Apvienotā Karaliste) veiktu visaptverošu pētniecības programmu, kas paredz salīdzinošus daudzviļņu viļņu garuma novērojumu pētījumus par kvazi-periodisko pulsāciju (QPP) fenomenu Saules un zvaigžņu uzliesmojumu radiosignālu emisijā, izmantojot Ventspils Starptautiskā radioastronomijas centra (Irbene, Latvija) radio astronomiskus instrumentus. Galvenais mērķis ir noteikt līdzības un atšķirības Saules un zvaigžņu uzliesmojumu radiosignālu emisijā un QPP raksturīgajās īpašībās, kā arī izstrādāt stabilu metodoloģiju turpmākajiem Saules un zvaigžņu uzliesmojumu pētījumiem sadarbībā ar pasaules radio observatorijām. Novērojumi tiks veikti abās polarizācijās 4,5-8,8 GHz joslā, kas atbilst tipiskajai žirospuldzes emisijai, ar Irbenes radioteleskopiem RT-32 un RT-16 gan viena šķīvja, gan interferometra režīmā. Interesējošie zvaigžņu objekti ir ļoti aktīvas uzliesmojošas sarkanās pundurzvaigznes. QPP atklāšana un analīze gaismas līknēs tiks veikta, kombinējot tradicionālās un novatoriskās datu analīzes metodes, piemēram, viļņveida un empīrisko režīmu dekompozīcijas analīzi. Zināšanas par teorijas pamatiem nodrošina Apvienotās Karalistes dalībnieki. Gaidāmo novērojamo lielumu modelēšana tiks veikta, izmantojot esošos un labi pārbaudītos skaitliskos kodus. Projekts ietver plašu publiskās izplatīšanas plānu.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2022. gada atklātais konkurss