Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Vakcīnas prototipa izstrāde hroniska iekaisuma izraisītām autoimūnām slimībām - koncepcijas pierādījuma pētījums

Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024

Projekta numurs

lzp-2022/1-0629

Finansējums

300 000 EUR

Projekta vadītājs

Arnis Strods        astrods@gmail.com

Projektu īsteno

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs

Zinātnes nozare

Medicīniskā biotehnoloģija

Kopsavilkums

Hroniska iekaisuma izraisīto autoimūno saslimšanu biežums populācijā ir 5-10%. Tā ir slimību grupa, kurām ir kopīgi iekaisuma ceļi un kuras izraisa iedzimtās un adaptīvās imūnsistēmas funkciju traucējumi. Terapijā pieejamie preparāti bieži ir neefektīvi, ar blaknēm, nepanesamību, kā arī tie ir dārgi. Kā galvenais hronisku iekaisumu izraisošais ceļš ir IL-17/IL-23 ass, kur IL-23 ir centrālā mērķa molekula jaunu terapijas līdzekļu izstrādei. Šī projekta galvenais mērķis ir izveidot uz IL23 alfa subvienību mērķētu terapeitisku vakcīnas prototipu hroniska iekaisuma izraisīto saslimšanu profilaksei un terapijai, kā arī pārbaudīt to dzīvnieku modelī. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi tiks izveidots vakcīnas prototips uz augu VLP`s bāzes (filamentozas, ikosaedrālas), kas uz virsmas saturēs IL23A, kā mērķantigēnu neitralizējošo IgG izveidei imunizācijas laikā. Tā imunogenitāte tiks testēta pelēs, nosakot anti-IgG titrus, Ig klases, aviditāti, testējot šūnu kultūrās, ELISA, WB. Prototipa efektivitāte tiks pārbaudīta slimību peļu modeļos (piem., psoriāzes, kolīta vai artrīta), novērojot slimības attīstības gaitu, nosakot IL-23, IL-17 perifērajā asins serumā attiecībā pret kontroles grupu.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2022. gada atklātais konkurss