Statuss:
Īstenošanā
Valsts pētījumu programmas logo

 Valsts pētījumu programmas “Sabiedrības veselība” (turpmāk – programma) atklātā projektu pieteikumu konkursa ietvaros bija plānots finansēt vienu projektu par katru Ministru Kabineta 2023. gada 26. septembra rīkojuma Nr. 629 “Par valsts pētījumu programmu “Sabiedrības veselība”” 6. punktā noteikto uzdevumu.

  1. Uzdevums “Attīstīt jaunas zināšanas, pieejas un metodes profilaktiski un medicīniski novēršamās mirstības no neinfekcijas slimībām mazināšanai.

Atklātajā projektu pieteikumu konkursā par 3. uzdevuma īstenošanu tika saņemti divi projektu pieteikumi.

Programmas īstenošanas un uzraudzības komisija, balstoties uz starptautisko ekspertu zinātniskās izvērtēšanas rezultātiem, pieņēma lēmumu par finansējuma piešķiršanu šādam projektam.

  • Projekta nosaukums: Veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes novērtējums, kardiovaskulārās un onkoloģijas mirstības mazināšana pacientiem ar perifēro asinsvadu patoloģiju multidisciplinārā komandā
  • Projekta numurs: Nr. VPP-VM-Sabiedrības_Veselība-2023/3-0004
  • Projekta īstenotājs: Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” Zinātniskais institūts
  • Projekta vadītājs: Dainis Krieviņš
  • Projekta sadarbības partneri: Latvijas Universitāte, Veselības inspekcija
  • Projekta finansējums: 998 551 EUR
  • Projekta īstenošanas periods: 27.12.2023. - 26.12.2025.
  • Zinātnes nozares: Klīniskā medicīna, Veselības un sporta zinātnes

Projekta kopsavilkums:

Projektā plānots īstenot valsts pētījumu programmas \\\"Sabiedrības veselība\\\" izvirzītā uzdevuma \\\"Attīstīt jaunas zināšanas, pieejas un metodes profilaktiski un medicīniski novēršamās mirstības mazināšanai no neinfekcijas slimībām\\\" trīs apakšuzdevumus: Noskaidrot medicīniski novēršamas mirstības mazināšanas iespējas pacientiem ar kardiovaskulārajām saslimšanām, veikt stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes salīdzinošo novērtējumu ārstniecības iestādēs prioritārajās jomās (sirds-asinsvadu, onkoloģijas, māte-bērns) ņemot vērā sniegto pakalpojumu un speciālistu darba apjomu un citus kritērijus, Noskaidrot medicīniski novēršamas mirstības mazināšanas iespējas pacientiem ar kardiovaskulārajām saslimšanām. Projekta apakšuzdevumi izvēlēti, ņemot vērā šā brīža aktualitātes Latvijas veselības sistēmā. Lai risinātu izvēlētos uzdevumus, projektam izvirzīts mērķis - radīt jaunas zināšanas un risinājumus, lai uzlabotu slimību profilakses un veselības aprūpes kvalitāti un pieejamību, kā arī stiprinātu veselības aprūpes sistēmas efektivitāti un izturību.