Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Videi draudzīgas ģipša-cementa-pucolāna trināru kompozīciju izstrāde un raksturojums 3D drukāšanai

Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024

Projekta numurs

lzp-2022/1-0585

Finansējums

300 000 EUR

Projekta vadītājs

Genādijs Šahmenko         genadijs.sahmenko@rtu.lv

Projektu īsteno

Rīgas Tehniskā universitāte

Zinātnes nozare

Būvniecības un transporta inženierzinātnes; Materiālzinātne

Kopsavilkums

Projekta mērķis ir veicināt aprites ekonomiku un būvniecības automatizāciju, izstrādājot metodi ģipša saturošu atkritumu (fosforģipša un CDW ģipša) izmantošanai saistvielas ieguvei un pielāgošanai automatizētai ģipša iestrādei ar 3D drukas iekārtu. Sekundāra ģipša materiāli tiek sasmalcināti un termiski apstrādāti temperatūrā no 130 līdz 180°C. GCP saistvielas iegūšanai tiek meklētas ģipša, cementa un pucolāna materiāla un piedevu optimālas proporcijas. Saistvielai tiks noteikts sastāvs un tehnoloģiskās īpašības, kā arī tās sastāvs tiks pielāgots materiāla izmantošanai 3D drukas iekārtā. Tādi 3D drukas iekārtas parametri kā printgalvas kustības ātrums, ekstrūzijas ātrums, sprauslas formas un izmēru ietekme tiks novērtēta un raksturota. Rezultātā tiks iegūta metode, kas raksturos GCP maisījuma sastāva, svaigas masas reoloģisko īpašību un printera parametru mijiedarbību un pavērs iespēju GCP izmantot 3D drukas iekārtā arhitektonisku elementu izgatavošanā, ar perspektīvu izmantot ēkas konstruktīviem elementiem. Izdrukātajam materiālam tiks noteiktas tādas kvalitātes īpašības kā formas noturība, homogenitāte, stiprība un ilgmūžība. Projektā tiks demonstrēta GCP 3D drukāšana līdz 1000x500x700mm lielu elementu automatizētā izgatavošanā. Tehnoloģijas ilgtspēja tiks raksturota, izmantojot dzīves cikla analīzes metodi un tiks aplēsts ekonomiskais ieguvums. Iegūtie rezultāti tiks publicēti zinātniskos žurnālos, masu medijos un mērķauditorijai no būvindustrijas.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2022. gada atklātais konkurss