Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Viedās kontroles izmantošana siltumenerģijas akumulācijas sistēmās (TEScon)

Sākums: 12/2020  Noslēgums: 12/2021

Projekta numurs

lzp-2020/2-0113

Finansējums

100 389 EUR

Projekta vadītājs

Miķelis Dzikēvičs             

Projektu īsteno

Rīgas Tehniskā universitāte

Zinātnes nozare

Vides inženierija un enerģētika; Citas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas

Kopsavilkums

Pēc Starptautiskās enerģētikas aģentūras domām, enerģijas uzkrāšanai ir svarīga loma, nosedzot pīķa enerģijas patēriņa periodus ar atjaunojamiem enerģijas avotiem un ārpus tīkla sistēmās. Nodrošinot enerģiju un papildu drošību, enerģijas uzglabāšana ir spēcīgs līdzeklis, lai mazinātu ietekmi uz klimata pārmaiņām. Šī projekta mērķis ir izpētīt divas galvenās siltumenerģijas uzkrāšanas (TES) sistēmu problēmas - grūtības novērtēt TES veiktspēju un grūtības kontrolēt darbības procesus. Abām problēmām kā iespējamais risinājums ir ierosināta viedā kontrole. Projekta galvenais mērķis ir veidot pamatu zināšanām par viedās kontroles izmantošanu rūpniecības sfērā. Proporcionālie, integrālie un atvasinātie (PID) kontrolieri, nestrādojošā laika kompensatori (DTC) un modeļa prediktīvā vadība (MPC) ir trīs galvenās metodes, kuras tiks aplūkotas un salīdzinātas, piemērojot TES kontroli saules centralizētās siltumapgādes iekārtās. Modelis tiks validēts uz saules siltumenerģijas staciju Latvijā. Konkrētā stacija ir izrādījusi interesi, jo arī tai ir jāsaskaras ar grūtībām kontrolēt kombinēto saules siltuma, termiskās uzglabāšanas un biomasas katlu sistēmu centralizētās siltumapgādes vajadzībām. Lai apvienotu teorētiskos un praktiskos pētījumus, tiks izstrādāta un ieviests laboratorijas darba stends kā modulis Enerģijas tehnoloģiju kursā, lai nākotnē palīdzētu izplatīt iegūtās zināšanas.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu 2020. gada zinātnieku individuālo projektu konkurss