Vispārīgā informācija

Sākums 01.12.2022. Noslēgums  30.11.2024.

Projekta numurs

VPP-EM-FOTONIKA-2022/1-0001

Finansējums

5 700 000 EUR

Projekta vadītājs

Andris Anspoks

Andris.Anspoks@cfi.lu.lv

Projektu realizējošā institūcija:

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts

Zinātnes nozare

Materiālzinātne. Medicīniskā inženierija.
Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas.

Kopsavilkums

Projekta “Viedo materiālu, fotonikas, tehnoloģiju un inženierijas ekosistēma” mērķis ir izveidot koprades pētniecības ekosistēmu, lai veicinātu attīstību RIS3 fotonikas, viedo materiālu, saistīto tehnoloģiju un inženiersistēmu nozarē, balstoties uz zinātniskiem atklājumiem un pētniecības komercializāciju Latvijā. Šajā projektā izcilākie pētniecības centri no Latvijas – Cietvielu valstiskās fizikas institūts, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Universitāte, elektronikas un datorzinātnes institūts, kā arī citas ievērojamās nacionālās pētniecības organizācijas apvienojušās ar mērķi būtiski palielināt starpnozaru zinātnisko darbību starp Latvijas vadošajiem pētniecības institūtiem, izveidojot decentralizētu pētniecības klasteri ar dalītām iespējām, kas balstītas uz atvērtas piekļuves laboratorijas principiem, veicinot starpnozaru pētniecības aktivitātes, administratīvās spējas un inovāciju potenciālu. Tāpat tiks veicināta atvērto zinātņu pieeja un starpinstitūciju atbalsts studentiem un pētniekiem. Tiks izveidota kopējā pētniecības komercializācijas stratēģija 2030, sniedzot soli-pa-solim rokasgrāmatu par uzņēmumu dibināšanu, administratīvajiem un finanšu jautājumiem. Šī projekta rezultātā starpnozaru pētniecības darbībās un lietotnēs tiks radītas jaunas metodes, tehnoloģijas un produktu prototipi ar augstu komercializācijas potenciālu fotonikas, mikrofluīdikas, viedo materiālu un robottehnikas/lietu interneta jomā.

Projektu konkurss

Valsts pētījumu programma “Inovāciju fonds- nozaru pētījumu programma”

Rezultāti

-

Rīcībpolitikas nodevums

-