Statuss:
Īstenošanā
Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Vienas bāzes līnijas radio interferometrs mūsdienu tranzientu astrofizikā

Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024

Projekta numurs

lzp-2022/1-0083

Finansējums

300 000 EUR

Projekta vadītājs

Ross Burns          ross.burns@inbox.lv

Projektu īsteno

Ventspils Augstskola

Zinātnes nozare

Fizika un astronomija; Datorzinātne un informātika

Kopsavilkums

Vienas bāzeslīnijas interferometra izmantošana astronomijā ir zināma kopš 1940. gadiem. Tomēr pieprasījumu pēc novērošanas tehnikas ātri pārņēma interferometri, kas satur lielu skaitu radioteleskopu. Pieaugot pieprasījumam pēc apertūras sintēzes sistēmām, katrai novērošanas programmai piešķirtais laiks kļuva ierobežotāks. Mūsdienās radioastronomijas jomā ir ņotiek astronomiskiem mērogiem ātri notiekošu (mēnešu, nedēļu un pat dienas laikā) parādību pētīšanas atdzimšana. Piemēram, lielas masas zvaigznes veidojas īsos, intensīvos akrēcijas uzplūdos, ar raksturīgo izmaiņu laiku -- dienas. Augstākminētais ir atjaunojus pieprasījumu pēc iekārtām, kas spēj reģistrēt radio emisijas izmaiņas ar augstu kadenci un kam vienas bāzeslīnijas radio interferometrs ir labi piemērots. Projekta mērķis ir Irbenes vienas bāzes interferometra (ISBI) izstrāde, kas spēj atklāt radio emisijas, kas saistītas ar lielas masas zvaigžņu veidošanās reģioniem izmaiņas. Izstrādāto ISBI izmantos radio emisijas kontinuumā un  māzera starojuma līnijās no lielas masas protozvzigznēm  monitoringami. Iegūtie rezultāti veicinās izvēli starp pašlaik nepārbaudītajiem un konkurējošajiem teorētiskajiem scenārijiem, kas tiek piedāvāti, lai izskaidrotu nesen atklāto  no  lielas masas zvaigžņu veidošanās apgabaliem nākošā radio starojuma mainīgumu.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2022. gada atklātais konkurss