Statuss:
Īstenošanā
scott-webb-p1NPNYqCyCM-unsplash-2048x1365.jpg

Sākums  01/2021 Noslēgums 12/2023

Projekta numurs

lzp-2020/1-0063

Finansējums

300000 EUR

Projekta vadītājs

Juris Aigars

juris.aigars@lhei.lv

Projektu īsteno

Daugavpils Universitātes aģentūra “Latvijas Hidroekoloģijas institūts”

Zinātnes nozare

Dabaszinātņu nozare

Kopsavilkums

Jūrās un okeānos slāpekļa pieejamība ir būtisks pirmprodukciju ierobežojošs faktors. Tāpēc atmosfēras slāpekli fiksējošās cianobaktērijas tiek uzlūkotas kā svarīgs slāpekļa avots. Vienlaicīgi tiek atzīmēts arī vienšūnu diazotrofu nozīmīgums, gan norādot, ka to loma ir novērtēta pārāk zemu. Tai pašā laikā, tiek atzīmēts, ka zināšanu trūkums par šiem vienšūnas organismiem ir ievērojams. Vienlaicīgi, atsevišķos pētījumos empīriski konstatētā vienšūnu diazotrofu spēja fiksēt slāpekli Baltijas jūrā tiek apšaubīta. Šī projekta mērķis ir iegūt empīrisku informāciju kas apstiprinātu vienšūnu diazotrofu kapacitāti fiksēt slāpekli, kā arī aizpildīt trūkstošās zināšanas par vides faktoru ietekmi uz heterocistas veidojošo cianobaktēriju spēju fiksēt slāpekli.

Projekta īstenošanas pirmais uzdevums ir noskaidrot slāpekļa fiksēšanas sezonālo sadalījumu, jo praktiski nav pieejama informācija par vienšūnu diazotrofu spēju fiksēt slāpekli dažādās sezonās. Otrais uzdevums ir atrisināt līdz šim novērotās slāpekļa fiksēšanas ātruma īslaicīgās izkliedes (līdz 100 %) iemeslus, kombinējot intensīvus lauka novērojumus ar eksperimentāliem darbiem kontrolētā vidē. Trešā uzdevuma ietvaros ir plānots izstrādāt slāpekļa budžetu Rīgas līcim. Projekta sagaidāmais rezultāts ir slāpekļa fiksēšanas ātrumi heterocistas veidojošiem un vienšūnu diazotrofiem, kas ir kvantificēti pret slāpekli fiksējošiem faktoriem.

Projektu konkurss

Fundamentālo un lietišķo pētījumi projektu 2020. gada konkurss