Vispārīgā informācija

Sākums 12/10/2020 Noslēgums 11/10/2022

Projekta numurs

Projekta nr. VPP-IZM-CERN-2020/1-0002

Finansējums

836 460 EUR

Projekta vadītājs

Kārlis Dreimanis

karlis.dreimanis@rtu.lv

Projektu realizējošās institūcijas:

Rīgas Tehniskā universitāte

Latvijas Universitāte

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts

Zinātnes nozare

Fizika un astronomija

Citas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas

Kopsavilkums

Projekta ”Virsotnes kvarka un Higsa bozona pētījumi CMS eksperimentā, kristāla scintilatoru, CMS apakšdetektoru un daļiņu paātrinātāju tehnoloģiju attīstīšana lietišķam pielietojumam, sadarbībā ar CERN” mērķis ir pētniecības kapacitātes stiprināšana augstas enerģijas daļiņu fizikā un paātrinātāju tehnoloģijās, kā arī noturīgas abu pētniecības virzienu zinātniskās kopienas izveide un uzturēšana Latvijā. Šī projekta ietvaros Rīgas Tehniskās universitātes pētnieki, sadarbībā ar Latvijas Universitātes un Cietvielu Fizikas Institūta pētniekiem iesaistīsies pasaules līmeņa pētniecības aktivitātēs CERN zinātniskajās laboratorijās, tai skaitā augstas enerģijas fizikas pētījumos CERN esošajā CMS eksperimentā, daļiņu detektoru atjaunināšanas projektos, kā arī paātrinātāju tehnoloģiju attīstīšanas projektos. Jaunie zinātnieki, maģistrantūras un doktorantūras studenti, projekta ietvaros apgūs augstvērtīgas zināšanas tepat Latvijā kā arī CERN. Viņiem būs lieliska iespēja pieredzējušu zinātnieku vadībā, izmantojot jaunākās pētniecības metodes un tehnoloģijas, veikt savu pētniecisko darbību starpdisciplināros virzienos, kas saistīti ar augstas enerģijas fiziku, daļiņu detektoriem vai paātrinātāju tehnoloģijām. Lai nodrošinātu zināšanu pārnesi un veicinātu izpratni par pētniecības lomu un devumu sabiedrībai, projekta īstenošanas laikā regulāri tiks sniegta informācija gan par projekta aktivitātēm, gan sasniegtajiem rezultātiem.

Projektu konkurss

Valsts pētījumu programma “Augstas enerģijas fizika un paātrinātāju tehnoloģijas”

Rezultāti

Yu.A. Mastrikov, N.G. Chuklina, M.N. Sokolov, A.I. Popov, D.V. Gryaznov, E.A. Kotomin and J. Maier Small radius electron and hole polarons in PbX2(X = F, Cl, Br) crystals: a computational study Journal of Materials Chemistry C 10.1039/d1tc01731d

HEV Colaboration, incl. K. Dreimanis The HEV Ventilator: at the interface between particle physics and biomedical engineering Royal Society Open Science doi.org/10.1098/rsos.211519

CMS Collaboration, incl, Seidel M., Dreimanis K., Veckalns V. Search for CP violating top quark couplings in pp collisions at s√= 13 TeV Journal og High Energy Phyiscs doi.org/10.48550/arXiv.2205.07434

CMS Collaboration, incl, Seidel M., Dreimanis K., Veckalns V. Measurement of the inclusive and differential tt¯γ cross sections in the dilepton channel and effective field theory interpretation in proton-proton collisions at s√ = 13 TeV Journal og High Energy Phyiscs doi.org/10.1007/JHEP05(2022)091

V. Pankratova, V.A. Skuratov, O.A. Buzanov, A.A. Mololkin, A.P.Kozlova, A.Kotlov, A.I. Popov, V. Pankratov Radiation effects in Gd3(Al,Ga)5:O12:Ce3+ single crystals induced by swift heavy ions Optical Materials: X doi.org/10.1016/j.omx.2022.100217

T.G. Akopdzhanyan, A.A. Kondakov, S.I. Rupasov, A.P. Kozlova, and V. Pankratov Optical properties of powder and ceramics of aluminium oxynitride obtained by self-propagating high-temperature synthesis Lithuanian Journal of Physics Vol. 61, No. 3, pp. 169–176 10.3952/physics.v61i3.4516

Andris Potrebko, Inese Poļaka Application of Gene Expression Programming in Improving the Event Selection of the Semi-leptonic Top Quark Pair Processs IEEExplore 10.1109/ITMS52826.2021.9615317

Pankratov V., Popov A., et.al. Vacancy Defects in Ga2O3: First-Principles Calculations of Electronic Structure Materials doi.org/10.3390/ma14237384

Pankratov V., Pankratova V., Popov A. Luminescence and Vacuum Ultraviolet Excitation Spectroscopy of Nanophosphors under Synchrotron Irradiation Physica status solidi b doi.org/10.1002/pssb.202100475

Torims T., Pikurs G., Gruber S., Vretenar M., Ratkus A., Vedani M., Lopez E., Bruckner F. First Proof-of-Concept Prototype of an Additive Manufactured Radio Frequency Quadrupole Instruments 2021 doi.org/10.3390/instruments5040035

Torims T., Ratkus A., Pikurs G., Krogere D., Vretenar M., Cherif A., Gruber S., Lopez E., Pozzi M., Foppa Pedretti M., Wagenblast P., Thielmann M., Vedani M., Delerue N., Otto T. Evaluation of Geometrical Precision and Surface Roughness Quality for the Additively Manufactured Radio Frequency Quadrupole Prototype Proceedings IPAC’22 doi:10.18429/JACoW-IPAC2022-TUOXSP3

Kārlis Dreimanis “State research programme in High-Energy Physics and Accelerator Technologies in Latvia”; presentation for the 1st CERN Baltic Conference (CBC 2021)” https://indico.cern.ch/event/970609/abstracts/

Andris Potrebko, Viesturs Veckalns “Top quark physics engagement at RTU” presentation for the 1st CERN Baltic Conference (CBC 2021)” https://indico.cern.ch/event/970609/abstracts/

Anatoli Popov “Comparative analysis of two LYSO crystal bars by photoluminescence and Raman spectroscopy”; CBC 2021; 30.06.2021 presentation for the 1st CERN Baltic Conference (CBC 2021)” https://indico.cern.ch/event/970609/abstracts/

Vladimir Pankratov “Study of scintillating materials by synchrotron radiation” presentation for the 1st CERN Baltic Conference (CBC 2021)” https://indico.cern.ch/event/970609/abstracts/

Viktorija Pankratova “The study of structural, optical and luminescent properties of topical scintillator materials irradiated by swift heavy ions” presentation for the 1st CERN Baltic Conference (CBC 2021)” https://indico.cern.ch/event/970609/abstracts/

Kārlis Dreimanis “Timing detector layer at the CMS experiment for LHC Run 4” presentation for the 1st CERN Baltic Conference (CBC 2021)” https://indico.cern.ch/event/970609/abstracts/

Andris Ratkus “Gantry Design for the Heavy-Ion Therapy Medical Application” presentation for the 1st CERN Baltic Conference (CBC 2021)” https://indico.cern.ch/event/970609/abstracts/

Andris Ratkus “Additive Manufacturing Applications for Accelerator Technologies” presentation for the 1st CERN Baltic Conference (CBC 2021)” https://indico.cern.ch/event/970609/abstracts/

Vladimir Pankratov “Time-resolved luminescence and VUV excitation spectroscopy of GGAG:Ce single crystals” LUMDETR 2021
V. Pankratova, V.A. Skuratov, O.A. Buzanov, A.A. Mololkin, A.P. Kozlova, A. Kotlov, A.I. Popov, V. Pankratov Radiation induced defects in cerium doped GAGG single crystals induced by swift heavy ions E-MRS Fall 2022 conference https://www.european-mrs.com/meetings/2022-fall-meeting

V. Pankratova, A.I. Popov, D. Bocharov, K. Chernenko, V. Pankratov Luminescence of cerium doped LYSO single crystals under VUV excitations E-MRS Fall 2022 conference https://www.european-mrs.com/meetings/2022-fall-meeting

V. Pankratov, V.A. Skuratov, K. Chernenko, A. Kotlov, V. Pankratova, A.I. Popov Study of ion induced radiation effects in optical materials using synchrotron VUV techniques E-MRS Fall 2022 conference https://www.european-mrs.com/meetings/2022-fall-meeting

E. Elsts, E. Popova, V. Kuzovkov, A. I. Popov Thermostimulated luminescence measurements of neutron, electron irradiated and thermochemically-reduced Y3Al5O12 and Gd3Ga5O12 E-MRS Fall 2022 conference https://www.european-mrs.com/meetings/2022-fall-meeting

Andris Ratkus Copper applications in the accelerator industry CopperAM for Industry https://www.iws.fraunhofer.de/content/dam/iws/de/documents/veranstaltungen/2022/2022_CopperAM_Program.pdf

Markus Seidel Top quark physics results from CMS presentation for the 2nd CERN Baltic Conference (CBC 2022)” https://indico.cern.ch/event/1147717/abstracts/

Andris Potrebko ttbar simulation and jet energy studies (towards a measurement of the ttbar mass difference at CMS) presentation for the 2nd CERN Baltic Conference (CBC 2022)” https://indico.cern.ch/event/1147717/abstracts/

Andris Ratkus RTU High energy physics and accelerator technology centre activities in Accelerator Projects presentation for the 2nd CERN Baltic Conference (CBC 2022)” https://indico.cern.ch/event/1147717/abstracts/

Guntis Pikurs Research on the design development of accelerator components by additive manufacturing presentation for the 2nd CERN Baltic Conference (CBC 2022)” https://indico.cern.ch/event/1147717/abstracts/

Ekaterina Tskhay Qualitative and quantitative analysis of the hybrid electron accelerator exhaust gas abatement technology impact to the selected maritime logistics aspects
Dagnija Kroģere Research of additive manufacturing applications and strategies for repairing particle accelerator components
Viktorija Pankratova Experimental study of radiation stability, structural and luminescence properties of Ce3+-doped Y(2-x)Lu(x)SiO5 crystals obtained from CERN
Toms Elvijs Šusts Study of the radiation induced defects in GGAG:Ce crystals using the TSL method