Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Vizuāli uz ontoloģijām balstīti vaicājumi

Sākums: 12/2020  Noslēgums: 12/2021

Projekta numurs

lzp-2020/2-0188

Finansējums

100 389 EUR

Projekta vadītājs

Kārlis Čerāns

Projektu īsteno

Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts        

Zinātnes nozare

Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas; Datorzinātnes un informātika

Kopsavilkums

Projekta mērķis ir paplašināt un validēt uz shēmu balstītu vizuālo datu vaicājumu pieeju, lai ļautu gala lietotājiem veidot bagātīgus vizuālos vaicājumus pār nozīmīgām un neviendabīgām semantiskā tīmekļa datu kopām, tostarp DBPedia, Europeana un wikidata. Paredzams, ka projekta rezultāti paplašinās vispārējo RDF strukturēto datu pieejamību, izmantojot SPARQL saskarni, gan attiecībā uz tieši aplūkotajām datu kopām, gan arī attiecībā uz jebkuru SPARQL piekļuves punktu, attiecībā uz kuru ir nozīmīga galalietotāju ad hoc vaicājumu formulēšana. Projektā tiks izstrādāta un validēta bagātīgu vizuālo UML veida vaicājumu notācija un vide RDF datu piekļuvei, kas ietver: 1) bagātīgu uz ontoloģijām balstītu vaicājumu vizuālas izveides un izpildes iespējas gala lietotājiem, kas nav semantisko tehnoloģiju eksperti, 2) esošu bagātīgu SPARQL vaicājumu automatizēta vizualizācija un 3) iespējas veidot un prezentēt praktiskus vizuālus vaicājumu pār DBPedia, Europeana un wikidata. Projekta rezultāti tiks publicēti vismaz trijos zinātniskos rakstos nozīmīgās semantisko tehnoloģiju konferencēs, kā ISWC, ESWC, Semantics un MTSR. Projekta tehnoloģiskie rezultāti tiks veidoti kā atvērtā pirmkoda programmatūra, kas tiks izplatīta aplūkoto datu kopu lietotāju kopienās.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu 2020. gada zinātnieku individuālo projektu konkurss