Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Vizuāli vaicājumi dalītos zināšanu grafos

Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024

Projekta numurs

lzp-2021/1-0389

Finansējums

300 000 EUR

Projekta vadītājs

Kārlis Čerāns      karlis.cerans@lumii.lv

Projektu īsteno

Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts

Zinātnes nozare

Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas; Datorzinātne un informātika

Kopsavilkums

Projekta mērķis ir izstrādāt un aprobēt vizuālu metodi, pieejamu gan datu apstrādes profesionāļiem, gan nespeciālistiem, lai veidotu vizuālus un multi-modālus vaicājumus pār zināšanu grafiem un izgūtu zināšanas no tiem. Projekta izaicinājumi ietver: - konkrētas datu avota shēmas efektīva iegūšana un uzglabāšana; tā izmantošana vaicājumu sākšanā un vaicājumu paplašināšanā (no konteksta atkarīga automātiskā turpināšana), - vizuālās interaktīvās datu shēmas prezentācija, kas integrēta ar vizuālo vaicājumu vidi, - aprobēti bagātīgu vizuālo vaicājumu risinājumi gan pār universāliem zināšanu grafiem, kā DBPedia un wikidata, gan arī pār specifiskas zināšanas attēlojošiem grafiem, - esošo vaicājumu vizualizācija un multimodālu vaicājumu vides (kas ietver vaicājumu vizuālo formu) izveide, un - vizuālu bagātīgu vaicājumu izveide pār dalītām datu kopām. Projekta rezultāts ir atklāti pieejamu datu analīzes metožu kopums un to integrēšana datu analītiķa rīkkopā atsevišķu un dalītu zināšanu grafu analīzei, ko var izmantot gan datu apstrādes profesionāļi, gan cilvēki bez specifiskām informācijas tehnoloģiju zināšanām.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2021. gada atklātais konkurss