Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Zarnu trakta mikrobiotu ietekmējoši faktori un saistība ar veselības stāvokli zīdaiņiem un mazuļiem: prospektīva fēču mikrobiotas sastāva metagenomiska analīze bērniem līdz 36 mēnešu vecumam

Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024

Projekta numurs

lzp-2021/1-0275

Finansējums

300 000 EUR

Projekta vadītājs

Ilva Daugule        ilva.daugule@lu.lv

Projektu īsteno

Liepājas Universitāte; Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs

Zinātnes nozare

Klīniskā medicīna

Kopsavilkums

Zarnu mikrobiotai ir nozīmīga loma cilvēka veselības stāvokļa uzturēšanā. Lai gan zarnu trakta kolonizācija sākas pārsvarā pēc dzimšanas, stabila mikrobiota veidojas pirmo dzīves gadu laikā. Mikrobiotu ietekmē dažādi faktori (diēta, vides faktori, medikamenti), tomēr nav pilnībā identificēti visi mikrobiotu ietekmējošie faktori, dažādu faktoru mijiedarbība katrā indivīdā, kā arī mikrobiotas stabilizācijas vecums. Fēču mikrobiota (FM) atšķiras indivīdiem ar dažādām slimībām (t.sk., alerģiju un funkcionāliem gremošanas trakta traucējumiem (FGID)). Tomēr nav skaidrs, kādas mikrobiotas izmaiņas ir veicinājušas slimības attīstību, tādēļ svarīgi analizēt FM izmaiņas prospektīvi. Sekvenēšanas metožu attīstība ļāvusi pētīt zarnu trakta mikrobiotu, analizējot FM sastāvu, turklāt metogenomikas analīze sniedz iespēju pilnīgāk noteikt FM sastāvu. Pētījuma mērķis ir analizēt FM dinamiskas izmaiņas, saistību ar vides faktoriem un veselības stāvokli bērniem līdz 36 mēnešu vecumam. Pētījuma uzdevumi ir analizēt - FM bērniem 0-6, 6-12 un 12-36 mēnešu vecumā; dzīves, diētas, vides faktoru un veselības stāvokļa (aptaujājot) saistību ar mikrobiotas sastāvu; FM izmaiņas bērniem pēc antibakteriālas terapijas. Pētījumā analizēsim FM raksturīgās izmaiņas dažādos vecuma periodos, dažādu faktoru īpatsvaru indivīdiem ar atšķirīgu mikrobiotas sastāvu, kā arī mikrobiotas īpatnības bērniem ar alerģiju un FGID.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2021. gada atklātais konkurss