Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Zināšanas par alternatīvo biomasu virzibā uz enerģētisko neatkarību un klimata mērķiem (bioenergy Observatory)

Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024

Projekta numurs

lzp-2022/1-0414

Finansējums

300 000 EUR

Projekta vadītājs

Vladimirs Kirsanovs         vladimirs.kirsanovs@rtu.lv

Projektu īsteno

Rīgas Tehniskā universitāte

Zinātnes nozare

Vides inženierija un enerģētika

Kopsavilkums

Mūsdienās Eiropas Savienība (ES) sastapās enerģētikas krīzes draudiem. Ir skaidrs, ka ES enerģētikā vairs nav vietas dabasgāzei, jo šī energoresursa izmantošana rada draudus energoapgādes drošumam un apkārtējai videi (CO2). Šīs projekts ir vērsts uz problēmas risināšanu pateicoties fundamentālo zināšanu iegūšanu attiecība uz alternatīvas biomasas izmantošanu siltumapgādē. Kurināmas koksnes pieejamībā ES ir ierobežota, kā arī prioritātei jābūt koksnes izmantošana produktu ar augsto pievienoto vērtību ražošanai.

Projekta laikā tiks iegūtas zināšanas par dažādu lauksaimniecības, mežsaimniecības un citu nozaru biomasas atlikumu izmantošanu siltumapgādē. Tiks izstrādātā vienota datu bāze par pieejamiem alternatīviem bioresursiem. Bioresursu izmantošana enerģētikā tiks analizēta pateicoties izstrādātam rīkam, ņemot vēra tehnoloģiskus, ekonomiskus, sociālus un vides indikatorus. Biokurināmā īpašību ietekme uz kaitīgo cieto daļiņu veidošanas procesu un cilvēku veselību. Fundamentālas zināšanas par alternatīvas biomasas degšanas procesa organizāciju tiks iegūtas pateicoties veiktai eksperimentālai izpētei un termodinamisko procesu modelēšanai. Visas iegūtas zināšanas tiks apkopoti vienotā datu bāzē, ko sauks veidojot bioenerģijas observatoriju.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2022. gada atklātais konkurss