Latvijas Zinātnes padome (LZP) ir valsts iestāde, kas darbojas Izglītības un zinātnes ministrijas pakļautībā.

No 2020. gada 1. jūlija LZP ir apvienojusies ar Studiju un zinātnes administrāciju.

2022. gada 1. janvārī noslēdzās Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu reorganizācija. LZP pārņēma Valsts izglītības attīstības aģentūras Zinātnes un pētniecības politikas atbalsta departamenta, tajā skaitā Pētniecības starptautisko programmu nodaļas, Pētniecības un inovāciju politikas atbalsta nodaļas (LZP sastāvā nodaļas nosaukums – Pēcdoktorantūras programmu nodaļa), Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas programmu nodaļas, kā arī programmas Apvārsnis Eiropa Nacionālais kontaktpunkta – funkcijas.

Latvijas Zinātnes padomes direktore no 15.marta, 2022.g. ir Ph.D. Lauma Muižniece.

LZP nodrošina valsts pētījumu programmu un fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšanu, kā arī seko līdzi projektu ieviešanai.

LZP palīdz izvērtēt arī citu programmu zinātnisko projektu iesniegumus.