Budžets

Informācija par amatpersonām izmaksāto atalgojumu

14-10-2011

Latvijas Zinātnes padomes amatpersonām izmaksātais atalgojums
par 2013.gada aprīli:

Vārds

Uzvārds

Amats

Izmaksai, Ls

Andrejs

Siliņš

Padomes priekšsēdētājs

175,48

Ivars

Lācis

Padomes priekšsēdētāja vietnieks

175,48

 


Pedējā atjaunošana 27-05-2013

Informācija par amatpersonu/darbinieku mēnešalgām

14-10-2011

Latvijas Zinātnes padomes amatpersonu/darbinieku mēnešalgas noteikšanas vispārīgie principi:

Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1075 „Valsts un pašvaldības institūciju amatu katalogs” visus amatus atbilstoši funkcijām sistematizē grupās – amatu saimēs. Katrā amatu saimē amatus sadala pa līmeņiem, kas raksturo atšķirības starp vienas saimes amatiem, ņemot vērā amata pienākumu sarežģītību un atbildību.

Pedējā atjaunošana 12-10-2012
Lasīt tālāk...

LZP informācija par budžeta izdevumiem un nodarbināto skaitu

14-10-2011

Lai informētu sabiedrību par valsts budžeta izdevumiem, ietaupījumiem un budžeta veidošanas laikā pieņemtajiem lēmumiem, Latvijas Zinātnes padome, izpildot Ministru prezidenta Valda Dombrovska rezolūciju, sagatavojusi informāciju par tās budžeta izdevumiem un nodarbināto skaitu.

LZP informācija par budžeta izdevumiem un nodarbināto skaitu (pdf)

Pedējā atjaunošana 14-10-2011