Kontakti

18-08-2016

Latvijas Zinātnes padome
Reģ. Nr. 90000048222
Juridiskā adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14, 1.stāvs, Rīga, LV – 1050
Biroja adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14, 1.stāvs, Rīga, LV – 1050
tālrunis 67228421 fakss 67228421
e-pasts:

Darba laiks 09.00-17.00. Pirms vizītes lūdzam sazināties ar attiecīgo amatpersonu/darbinieku.


Latvijas Zinātnes padome

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Tālrunis

e-pasts

Deleģējoša institūcija

1.

Ināra Bondare

67945446 29366351

Latvijas Zinātnieku savienība

2.

Andris Čate

26416672, 67089124

LZP Inženierzinātņu un datorzinātnes ekspertu komisija

3.

Donāts Erts

67033875; 26313360

LZP Dabaszinātņu un matemātikas ekspertu komisija

4.

Modris Greitāns

67558155

Valsts Zinātnisko institūtu asociācija

5.

Juris Grigorjevs

28353680

LZP Humanitāro un sociālo zinātņu ekspertu komisija

6.

Tālis Juhna

67089415 29226441

Ministru kabinets

7.

Māris Jurušs

67013044

Ekonomikas ministrija

8.

Silvija Nora Kalniņš 67026450 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

9.

Edīte Kaufmane

29495118

LZP Lauksaimniecības, vides, Zemes un meža zinātņu ekspertu komisija

10.

Agrita Kiopa

67047983

Izglītības un zinātnes ministrija

11.

Guntars Kitenbergs

26548988

Latvijas Jauno zinātnieku apvienība

12.

Jānis Kloviņš

67808003 26438469

Latvijas Zinātņu akadēmija

13.

Dace Markus

26442598

Latvijas Zinātņu akadēmija

14.

Dzintars Mozgis

29220763

Veselības ministrija

15.

Rūta Muktupāvela

26737276

Kultūras ministrija

16.

Iveta Ozolanta

29106328

Latvijas Rektoru padome

17.

Andris Ozols

67089456 29449921

Latvijas Zinātņu akadēmija

18.

Leonīds Ribickis

67089300

Darba devēju konfederācija

19.

Baiba Rivža

29254469

Latvijas Zinātņu akadēmija

20.

Andrejs Siliņš

67211405

Latvijas Zinātņu akadēmija

21.

Ilze Slokenberga

67027123

Zemkopības ministrija

22.

Kaspars Tārs

27076237

LZP Bioloģijas un medicīnas zinātnes ekspertu komisija

Latvijas Zinātnes padomes Ekspertu komisijas

1. Dabaszinātņu un matemātikas ekspertu komisija

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Tālrunis

E-pasts

Darba- vieta

Amats komisijā

1.1. Fizika, t.sk. astronomija

1.

Donāts Erts

67023936

LU

Pārstāvis LZP

2.

Aleksejs Kuzmins

67251691

LU CFI

Priekšsēdētāja vietnieks

3.

Donāts Millers

28702551

LU CFI

Loceklis

4.

Jānis Spīgulis

29485347

LU

Loceklis

1.2. Matemātika

5.

Andrejs Koliškins

26583413

RTU

Loceklis

6.

Andrejs Reinfelds

29144961

LU MII

Loceklis

1.3. Ķīmija

7.

Pāvels Arsenjans

29849464

LOSI

Loceklis

8.

Aigars Jirgensons

6755038

LOSI

Loceklis

9.

Māris Turks

67089251

RTU

Priekšsēdētājs

10.

Andris Zicmanis

26149853

LU

Loceklis

2. Inženierzinātņu un datorzinātnes ekspertu komisija

Nr. p.k.

Vārds

Tālrunis

E-pasts

Darba- vieta

Amats komisijā

2.1. Datorzinātne

1.

Kārlis Čerāns

67213716

LU MII

Priekšsēdētāja vietnieks

2.

Jānis Grundspeņķis

67089581

RTU

Loceklis

3.

Ints Mednieks

67558112

EDI

Loceklis

2.2. Inženierzinātnes

4.

Andris Čate

26416672, 67089264

RTU

Priekšsēdētājs, pārstāvis LZP

5.

Tālis Juhna

67089400

RTU

Loceklis

6.

Remo Merijs Meri

67089252

RTU

Loceklis

7.

Viktors Mironovs

67089270

RTU

Loceklis

8.

Jānis Rudzītis

29425510 67089739

RTU

Loceklis

9.

Jānis Vība

67089473, 29615944

RTU

Loceklis

10.

Aivars Žūriņš

67551552

LV KĶI

Loceklis

3. Bioloģijas un medicīnas zinātnes EK

Nr. p.k.

Vārds

Tālrunis

E-pasts

Darba- vieta

Amats komisijā

3.1. Bioloģija

1.

Ģedert Ieviņš

29481961

LU

Priekšsēdētājas vietnieks

2.

Edgars Liepiņš

29342361

LOSI

Loceklis

3.

Dace Pjanova

67808215

LBMC

Locekle

4.

Īzaks Rašals

29516935

LU BI

Loceklis

5.

Kaspars Tārs

27076237

LBMC

Pārstāvis LZP

3.2. Medicīna

6.

Zanda Daneberga

26845135

BKUS

Locekle

7.

Simona Doniņa

29677229

RSU

Locekle

8.

Ilze Konrāde

29140141

RAKUS

Priekšsēdētāja

9.

Inese Mārtiņsone

29404158

RSU

Locekle

10.

Jana Žodžika

67042595

RAKUS

Locekle

4. Lauksaimniecības, vides, Zemes un meža zinātņu EK

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Tālrunis

E-pasts

Darba-vieta

Amats komisijā

4.1. Lauksaimniecības zinātnes

1.

Ilmārs Dūrītis

63024662

LLU

Loceklis

2.

Edīte Kaufmane

29495118

DI

Pārstāve LZP

3.

Aigars Laizāns

67933397; 29233450

;

LLU

Loceklis

4.

Līga Paura

63022037

LLU

Priekšsēdētāja

5.

Evita Straumīte

29136101

LLU

Locekle

6.

Anda Valdovska

63021946

LLU

Locekle

4.2. Vides zinātne

7.

Dagnija Blumberga

29419783

RTU

Locekle

4.3. Zemes zinātnes

8.

Jānis Kaminskis

67089287

RTU

Loceklis

4.4. Mežzinātne

9.

Tālis Gaitnieks

67942555, 26463738

Silava

Priekšsēdētājas vietnieks

10.

Linards Sisenis

22012770

LLU

Loceklis


5. Humanitāro un sociālo zinātņu ekspertu komisija

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Tālrunis

E-pasts

Darba- vieta

Amats komisijā

5.1. Humanitārās zinātnes

1.

Kristiāna Ābele

26162678

LMA

Locekle

2.

Juris Grigorjevs

67227696

LU LValI

Pārstāvis LZP

3.

Māra Grudule

26520095

LU LFMI

Priekšsēdētājas vietniece

4.

Sandis Laime

67229017

LU LFMI

Loceklis

5.

Guntis Zemītis

67034509

LU LVI

Loceklis

5.2. Sociālās zinātnes

6.

Konstantins Didenko

67089397

RTU

Loceklis

7.

Kārlis Ketners

29437496

VM

Loceklis

8.

Ilze Sproģe

29253929

TSI

Priekšsēdētāja

9.

Tālis Tisenkopfs

67140533, 29417173

LU

Loceklis

10.

Vitolds Zahars

65422180, 29213041

DU

Loceklis

Latvijas Zinātnes padomes darbinieki

Vārds, uzvārds

Amats

Kabinets

Tālrunis

e-pasts

Arnis Kokorevičs

zinātniskais sekretārs

327

29473753

Jeļena Blazarene

vecākā referente

334

67228421 26411662

Pedējā atjaunošana 4-07-2018