LZP Starptautisko pasākumu finansējums 2009. gada februārī

12-03-2009

1. pielikums
LZP ZSKK 2009. gada
23. janvāra lēmumam

LZP Starptautisko pasākumu finansējums 2009. gada februārī

1. Dalības maksa starptautiskās organizācijās

Nr. p.k.

Granta saņēmējs, izpildītājs

Biedra nauda starptautiskā organizācijā

Piešķirtais finansējums, LVL

1.

LU Ģeodēzijas un ģeoinformācijas institūts
Jānis Balodis

Biedru maksa EuroTeleServ apvienībā 2009.01.01.–2009.12.31.

460

2.

LU Bioloģijas fakultāte
Vizma Nikolajeva

Biedru maksa: 1) Eiropas Mikrobiologu biedrības federācija 2) Eiropas Kultūru kolekciju organizācija; 3) Starptautiskā Mikrobiologu biedrību savienība

165

3.

Rēzeknes Augstskola
Marina Marčenoka

Biedru maksa starptautiskā zinātniskā organizācijā “Bērnu identitāte un civilizglītība sabiedrībā” 2008.10.01.–2009.09.30.

50

4.

LU Moderno valodu fakultāte Silvija Pavidis

Biedru maksa Starptautiskā Dialektoloģijas un ģeolingvistikas biedrība 2009.01.01.–2009.12.31.

17

5.

LU Medicīnas fakultāte
Aija Žileviča

Biedru maksa Eiropas klīniskās mikrobioloģijas un infekcijas slimību asociācija 2009.01.01.–2009.12.31.

65

2. Dalības maksa starptautiskās konferencēs

Nr. p.k.

Organizācija, granta saņēmējs

Starptautiskā konference, vieta, laiks

Piešķirtais finans., LVL

1.

Rēzeknes Augstskola
Artis Teilāns

Starpt. konf. “System Science and Simulation in Engineering Venēcija; Itālija; 2008.11.21.–2008.11.23.

Noraidīts (iesniegums saņemts par vēlu)

2.

LU Fizikas un matemātikas fakultāte
Rubens Agadžanjans

Starptautiskā konference “Kvantu informācijas apstrāde” Santafē; Meksika; 2009.01.12.–2009.01.16.

135

3.

Liepājas Universitāte
Larisa Pavlovska

Starptautiskā konference “Krievi valoda mūsdienu pasaulē: tradīcijas un inovācijas krievu valodas kā svešvalodas mācīšanā un tulkošanā” Saloniki; Grieķija; 2009.02.02.–2009.02.05.

55

4.

LU Matemātikas un informātikas institūts
Aleksandrs Šostaks

30. Lincas Nestrikto kopu teorijas konference Linca; Austrija; 2009.02.02.–2009.02.08.

200
daļējs finansējums

5.

LU Matemātikas un informātikas institūts
Sergejs Solovjovs

30. Lincas Nestrikto kopu teorijas konference Linca; Austrija; 2009.02.03.–2009.02.07.

200
daļējs finansējums

6.

RTU Datorzinātnes un IT fakultāte
Aleksandrs Sisojevs

Datorgrafikas, vizualizēšanas un datorredzes 17. starptautiskā konference Pilzene; Čehija; 2009.02.02.–2009.02.05.

200
daļējs finansējums

7.

LU Bioloģijas institūts
Andis Karlsons

Starptautiskā konference “Augu abiotiskā stresa tolerance Vīne; Austrija; 2009.02.08.–2009.02.11.

150

8.

LU Fizikas un matemātikas fakultāte
Edgars Rencis

Starptautiskā Gudro lietotāja saskarņu konference Sanibela; ASV; 2009.02.08.–2009.02.11.

200
daļējs finansējums

9.

LU Medicīnas fakultāte
Nikolajs Sjakste

Gordona konference “Nitric Oxide” Ciočo; Itālija; 2009.03.01.–2009.03.09.

200
daļējs finansējums

10.

RTU Transporta un mašīnzinību fakultāte
Jeļena Fiošina

Starptautiskā stohastisko modeļu un to pielietojumu konference Āhene; Vācija; 2009.03.03.–2009.03.06.

175

11.

RTU Transporta un mašīnzinību fakultāte
Maksims Fiošins

Starptautiskā stohastisko modeļu un to pielietojumu konference Āhene; Vācija; 2009.03.03.–2009.03.06.

175

12.

Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts
Dace Piliksere

8. starptautiskais Eiropas nezāļu izpētes biedrības Fizikālās nezāļu kontroles darba grupas seminārs Saragosa; Spānija; 2009.03.09.–2009.03.11.

125

13.

LU Bioloģijas fakultāte
Līga Plakane

16. starptautiskais hipoksijas simpozijsŠatoleikluīza; Kanāda; 2009.03.10.–2009.03.14.

200
daļējs finansējums

14.

LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte
Vladimirs Kincāns

57. starptautiskā konference “Mākslas izglītība mainīgajā pasaulē” Tampa; ASV; 2009.03.16.–2009.03.23.

200

15.

RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte
Edgars Jākobsons

Starpt. konf. “Ekoloģiskie transporta līdzekļi un atjaunojamā enerģija” Montekarlo; Monako; 2009.03.26.–2009.03.29.

175

16.

RTU Valodu institūts
Diāna Rumpīte

Starptautiskā konference “Kreativitāte un inovācijas” Florence; Itālija; 2009.03.27.–2009.03.28.

105

17.

LU Fizikas un matemātikas fakultāte
Maksims Kirpo

6. starptautiskā Siltuma un masas pārnese konference Guandžou; Ķīna; 2009.05.18.–2009.05.21.

200
daļējs finansējums

LZP Zinātnes starptautiskās koordinācijas komisijas vadītājs akad. M. Auziņš