Nr. 2-1-1, 10.03.2009, Par 2008.g. LZP projektu pārskatiem

20-03-2009

Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 2-1-1

Rīgā, 2009.gada 10.martā

Par 2008.g. LZP projektu pārskatiem

Latvijas Zinātnes padome nolemj:

apstiprināt Latvijas Zinātnes padomes Ekspertu komisiju pārskatus par 2008.g. LZP finansēto pētījumu projektu galvenajiem zinātniskiem rezultātiem (1. pielikums).

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs E.Grēns

Pedējā atjaunošana 11-02-2010