LZP Starptautisko pasākumu finansējums 2009. gada aprīlī

25-03-2009

1. pielikums
LZP ZSKK 2009. gada
20. marta lēmumam

LZP Starptautisko pasākumu finansējums 2009. gada aprīlī

1. Dalības maksa starptautiskās organizācijās

Nr. p.k.

Granta saņēmējs, izpildītājs

Biedra nauda
starptautiskā organizācijā

Nepieciešamais finansējums, LVL

1.

RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāte
U. Bratuškins

Eiropas plānošanas skolu asociācija
2009.01.01.–2009.12.31.

210

2.

Daugavpils universitāte
Skaidrīte Ērliha

Bērnu personība un pilsonība Eiropā
2009.01.01.–2009.12.31.

25

3.

Latvijas Gredzenošanas centrs
Juris Kazubiernis

Eiropas valstu Gredzenošanas centru darbību koordinējoša starptautiska organizācija
2009.01.01.–2009.12.31.

70

4.

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
Zaiga Krišjāne

Biedru maksa Starptautiskajā Ģeogrāfijas savienībā
2009.01.01.–2009.12.31.

280

5.

RSU Medicīnas fakultāte
Astrīda Krūmiņa

Eiropas Cilvēka ģenētikas biedrība
2009.01.01.–2009.12.31.

65

6.

RSU Medicīnas fakultāte
Astrīda Krūmiņa

Amerikas Cilvēka ģenētikas biedrība
2009.01.01.–2009.12.31.

100

7.

Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts
Linda Legzdiņa

Ziemeļvalstu lauksaimniecības zinātnieku asociācijas biedra nauda
2009.01.01.–2009.12.31.

80

8.

LLU Tehniskā fakultāte
Genādijs Moskvins

Amerikas Lauksaimniecības un bioloģijas inženieru savienība
2009.01.01.–2009.12.31.

50

9.

Daugavpils universitāte
Ludmila Paņina

Dalības maksa Eiropas Augstākās izglītības biedrībā
2009.01.01.–2009.12.31.

45

10.

Latvijas Universitāte
Antons Pujāts

Universitāšu stratēģiskās pārvaldības Eiropas centrs
2009.01.01.–2010.12.31. (2 gadi)

800

11.

LU Matemātikas un informātikas institūts
Uldis Raitums

Starptautiskā matemātikas apvienība
2009.01.01.–2009.12.31.

730

12.

LU Fizikas un matemātikas fakultāte
Jānis Spīgulis

Biedru maksa Starptautiskajā optikas komisijā

100

13.

Fizikālās enerģētikas institūts
Pēteris Šipkovs

Biedru maksa - Pasaules atjaunojamo energoresursu padome
2009.01.01.–2009.12.31.

120

14.

LU Medicīnas fakultāte
Immanuels Taivans

Biomedicīnas un veselības zinātnes organizācija doktorantūras studiju atbalstam Eiropas reģionā
2009.01.01.–2009.12.31.

300

15.

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Jānis Vaivads

Vācijas stikla tehnoloģijas biedrība
2009.01.01.–2009.12.31.

55

16.

RTU Datorzinātnes un IT fakultāte
Larisa Zaiceva

Biedru nauda IEEE un IEEE datorikas biedrībā
2009.01.01.–2009.12.31.

55

17.

LU Ekonomikas un vadības fakultāte
Pēteris Zvidriņš

Biedru nauda - Starptautiskās iedzīvotāju izpētes savienība
2009.01.01.–2009.12.31.

30

18.

LU Ekonomikas un vadības fakultāte
Pēteris Zvidriņš

Biedru nauda - Eiropas Demogrāfu asociācija
2009.01.01.–2009.12.31.

75

2. Starptautisko konferenču organizēšana Latvijā

Nr. p.k.

Granta saņēmējs, izpildītājs

Konferences nosaukums, vieta, laiks

Piešķirtais finansējums, LVL

1.

LU Cietvielu fizikas institūts
Andris Šternbergs

SK "Funkcionālie materiāli un nanotehnoloģijas FMNT-2009"
Rīga, Latvija, 2009.03.31.–2009.04.03.

300

2.

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija
Alīna Kļonova

LSPA Starptautiskā zinātniskā konference sporta zinātnē
Rīga, Latvija, 2009.04.07.–2009.04.08.

200

3.

Daugavpils universitāte
Dmitrijs Oļehnovičs

Daugavpils universitātes 51. starptautiskā zinātniskā konference
Daugavpils, Latvija, 2009.04.15.–2009.04.18.

300

4.

Daugavpils universitāte
Māris Čačka

5. starptautiskais mākslas zinātnes festivāls-plenērs "TAKA"
Daugavpils, Latvija, 2009.05.05.–2009.05.10.

200

5.

Daugavpils universitāte
Ēvalds Daugulis

4. starptautiskā zinātniskā konference "Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais"
Daugavpils, Latvija, 2009.05.08.–2009.05.09.

200

6.

Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Ausma Markevica

15. ikgadējā starptautiskā zinātniskā konference "Zinātne lauku attīstībai"
Jelgava, Latvija, 2009.05.20.–2009.05.22.

300

7.

Daugavpils universitāte
Anna Stankeviča

14. starptautiskā zinātniskā konference "Slāvu lasījumi"
Daugavpils, Latvija, 2009.05.20.–2009.05.22.

300

8.

LLU Tehniskā fakultāte
Guntars Uzkliņģis

Starptautiska konference "Inženierzinātnes lauku attīstībai"
Jelgava, Latvija, 2009.05.28.–2009.05.29.

250

9.

LLU Tehniskā fakultāte
Baiba Briede

Starptautiska zinātniska konference "Lauku vide. izglītība. Personība"
Jelgava, Latvija, m2009.05.29.–2009.05.30.

300

3. Dalības maksa starptautiskās konferencēs

Nr. p.k.

Organizācija, granta saņēmējs

Starptautiskā konference, vieta, laiks

Piešķirtais
finans.,
LVL

Piezīmes

1.

Daugavpils universitāte
Skaidrīte Ērliha

Starptautiskā konference "Cilvēktiesības un pilsoniskā izglītība"
Malme; Zviedrija; 2009. 09.30.–2009.10.01.

125

 

2.

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Jeļena Krasiļņikova

Atmiņas molekulārie un šūnas mehānismi
Mosbaha; Vācija; 2009.03.19.–2009.03.21.

120

 

3.

LU Bioloģijas institūts
Māra Janaus

2. Viseiropas pīļu simpozijs
Arlē; Francija; 2009.03.23.–2009.03.26.

200

 

4.

LU Bioloģijas institūts
Jānis Vīksne

2. Viseiropas pīļu simpozijs
Arlē; Francija; 2009.03.23.–2009.03.26.

200

 

5.

LU Bioloģijas fakultāte
Artūrs Laubergs

2. Viseiropas pīļu simpozijs
Arlē; Francija; 2009.03.23.–2009.03.26.

200

 

6.

Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Jeļizaveta Sokolovska

3. starptautiskais prediabēta un metabolārā sindroma kongress
Nica; Francija; 2009.04.01.–2009.04.04.

200

 

7.

LLU Lauksaimniecības fakultāte
Antra Balode

6. starptautiskais simpozijs par ražas pēckontroli
Antalija; Turcija; 2009.04.08.–2009.04.12.

200

 

8.

SIA Sociālo un humanitāro pētījumu institūts
Igors Lemberskis

12. simpozijs "Elektronisko shēmu un sistēmu projektēšana un diagnostika"
Libereca; Čehija; 2009.04.15.–2009.04.17.

200

 

9.

RTU Būvniecības fakultāte
Sergejs Glukihs

Starptautiskā konference "Aviācija 2009"
Viļņa; Lietuva; 2009.04.16.–2009.04.16.

75

 

11.

LSPA Skolotāju institūts
Andra Fernāte

2. Baltijas valstu sporta zinātnes konference
Viļņa; Lietuva; 2009.04.23.–2009.04.25.

55

 

12.

LSPA Sporta medicīnas institūts
Inese Pontaga

2. Baltijas valstu sporta zinātnes konference
Viļņa; Lietuva; 2009.04.23.–2009.04.25.

55

 

13.

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija
Antra Gulbe

2. Baltijas valstu sporta zinātnes konference
Viļņa; Lietuva; 2009.04.23.–2009.04.25.

55

 

14.

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija
Inta Immere

2. Baltijas valstu sporta zinātnes konference
Viļņa; Lietuva; 2009.04.23.–2009.04.25.

55

 

15.

LU Filoloģijas un mākslas zinātņu fakultāte
Andra Kalnača

Starptautisks simpozijs "Valodas kategorizācija un valodas kategoriju daba"
Trumse; Norvēģija; 2009.04.23.–2009.04.24.

25

 

16.

LU Filoloģijas un mākslas zinātņu fakultāte
Ilze Lokmane

Starptautisks simpozijs "Valodas kategorizācija un valodas kategoriju daba"
Trumse; Norvēģija; 2009.04.23.–2009.04.24.

25

 

17.

RSU Medicīnas fakultāte
Eduards Krustiņš

4. Baltijas jūras reģiona medicīnas zinātņu konference
Varšava; Polija; 2009.04.23.–2009.04.25.

35

 

18.

Daugavpils universitāte
Jeļena Davidova

Starptautiskā konference "Pārmaiņas mūzikas izglītībā"
Tallina; Igaunija; 2009.04.23.–2209.04.25.

105

 

19.

Daugavpils universitāte
Tatjana Minakova

Starptautiskā konference "Pārmaiņas mūzikas izglītībā"
Tallina; Igaunija; 2009.04.23.–2009.04.25.

105

 

20.

Daugavpils universitāte
Anna Stankeviča

Starptautiska konference "Ego-dokuments un literatūra. Krievu rakstnieku memuāri"
Varšava; Polija; 2009.04.23.–2009.04.24.

35

 

21.

LU Medicīnas fakultāte
Gunta Strazda

Starptautiskā konference Doktorantūras prasību standartizācija biomedicīnas un veselības zinātņu nozarēs
Ārhusa; Dānija; 2009.04.23.–2209.04.25.

140

 

22.

LU Medicīnas fakultāte
Immanuels Taivans

Starptautiskā konference Doktorantūras prasību standartizācija biomedicīnas un veselības zinātņu nozarēs
Ārhusa; Dānija; 2009.04.23.–2009.04.25.

0

Nav pārskata par 2008.g. atbalstu

23.

RSU Medicīnas fakultāte
Agnese Zariņa

4. Baltijas jūras reģiona Medicīnas zinātņu konference
Varšava; Polija; 2009.04.23.–2009.04.26.

35

 

24.

RTU Būvniecības fakultāte
Kaspars Kalniņš

Pasaules kongress „Konstrukciju optimizācija”
Lisabona; Portugāle; 2009.04.24.–2009.04.26.

200

 

25.

Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Jeļizaveta Sokolovska

11. Eiropas Endokrinoloģijas kongress
Stambula; Turcija; 2009.04.25.–2009.04.29.

0

Limits 200 Ls gadā

26.

RSU Eiropas studiju fakultāte
Valters Ščerbinskis

99. Skandināvijas studiju veicināšanas biedrības konference
Madisona; ASV; 2009.04.30.–2009.05.02.

0

Nav pārskata par 2008.g. atbalstu

27.

Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Ļubova Ignatoviča

27. starptautiskais simpozijs "Zāļu pētījumu pamatvirzieni"
Nordveika; Nīderlande; 2009.05.03.–2009.05.07.

200

 

28.

LU Botāniskais dārzs
Ārija Galeniece

"Magnoliju dzimta'- 2. starptautiskais simpozijs
Guandžo; Ķīna; 2009.05.05.–2009.05.08.

0

Nav pārskata par 2008.g. atbalstu

29.

RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte
Aleksandrs Gavrilovs

4. starptautiskā konference par enerģētikas un vadības tehnoloģijām
Kauņa; Lietuva; 2009.05.07.–2009.05.08.

100

 

30.

RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte
Marina Kižlo

4. starptautiskā konference par enerģētikas un vadības tehnoloģijām
Kauņa; Lietuva; 2009.05.07.–2009.05.08.

100

 

31.

Fizikālās enerģētikas institūts
Svetlana Orlova

4. starptautiskā konference par enerģētikas un vadības tehnoloģijām
Kauņa; Lietuva; 2009.05.07.–2009.05.08.

100

 

32.

Daugavpils universitāte
Tatjana Minakova

Starptautiska konference "Mainīga izglītība mainīgajā sabiedrībā"
Klaipēda; Lietuva; 2009.05.07.–2009.05.09.

55

 

33.

LU Sociālo zinātņu fakultāte
Daina Pakalna

Starptautiskā konference „Kvalitatīvās un kvantitatīvās pētniecības metodes bibliotēkās”
Čanija; Grieķija; 2009.05.09.–2009.05.09.

200

 

34.

LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts
Olga Mutere

Augu biotehnoloģijas starptautiskais kongress
Ciego de Avila; Kuba; 2009.05.11.–2009.05.15.

0

Nav pārskata par 2008.g. atbalstu

35.

LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts
Silvija Strikauska

Augu biotehnoloģijas starptautiskais kongress
Ciego de Avila; Kuba; 2009.05.11.–2009.05.15.

0

Nav pārskata par 2008.g. atbalstu

36.

RTU Būvniecības fakultāte
Kamila Gruškeviča

1. Austrumeiropas reģionālā ūdens sektora jauno zinātnieku konference
Minska; Baltkrievija; 2009.05.21.–2009.05.21.

70

 

37.

RTU Būvniecības fakultāte
Kristīna Tihomirova

1. Austrumeiropas reģionālā ūdens sektora jauno zinātnieku konference
Minska; Baltkrievija; 2009.05.21.–2009.05.22.

0

Nav pārskata par 2008.g. atbalstu

38.

RTU Transporta un mašīnzinību fakultāte
Olga Kononova

XVI simpozijs "Vibrotriecienu dinamika"
Zveņigoroda; Krievija; 2009.05.24.–2009.05.30.

0

Nav pārskata par 2008.g. atbalstu

39.

Daugavpils universitāte
Māris Čačka

11. starptautiskā izglītības zinātnes konference
Atēnas; Grieķija; 2009.05.25.–2009.05.28.

100

 

40.

Daugavpils universitāte
Aleksandra Šļahova

11. starptautiskā izglītības zinātnes konference
Atēnas; Grieķija; 2009.05.25.–2009.05.28.

100

 

41.

LU Vēstures un filozofijas fakultāte
Ieva Prauliņa

Pirmais vispārējais dialogs par ētisku un efektīvu pārvaldību
Amsterdama; Nīderlande; 2009.05.28.–2009.05.30.

200

 

42.

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
Kristīne Kazerovska

Vides ekosistēmu veselība, to aizsardzība un tās izaicinājumi globālajās pārmaiņās
Gēteborga; Zviedrija; 2009.05.31.–2009.06.04.

160

 

43.

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
Oskars Purmalis

Vides ekosistēmu veselība, to aizsardzība un tās izaicinājumi globālajās pārmaiņās
Gēteborga; Zviedrija; 2009.05.31.–2009.06.04.

200

 

44.

Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Ieva Putna

SETAC Eiropas 19. gadskārtējā sanāksme
Gēteborga; Zviedrija; 2009.05.31.–2009.06.04.

165

 

45.

RSU Rehabilitācijas fakultāte
Lolita Cibule

Eiropas Bērnu nespējas akadēmijas 21. ikgadējā konference
Viļņa; Lietuva; 2009.06.03.–2009.06.06.

0

Nav pārskata par 2008.g. atbalstu

46.

LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte
Agita Šmitiņa

Starptautiskā konference "Saliedētība, sadarbība un kvalitāte karjeras informācijā un konsultācijās"
Jiveskile; Somija; 2009.06.03.–2009.06.05.

80

 

47.

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Nikolajs Vederņikovs

17. Eiropas biomasas konference un izstāde
Hamburga; Vācija; 2009.06.03.–2009.07.03.

0

Nav pārskata par 2008.g. atbalstu

48.

Daugavpils universitāte
Maija Burima

12. Ibsena konference "Ibsens starp kultūrām"
Šanhaja; Ķīna; 2009.06.14.–2009.00.62.

0

Nav pārskata par 2008.g. atbalstu

49.

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
Oskars Purmalis

Dabiskas izcelsmes vielas vidē un tehnoloģijās
Tallina; Igaunija; 2009.06.14.–2009.06.17.

0

Limits 200 Ls gadā

50.

LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte
Sandra Sebre

11. Eiropas Psiholoģijas kongress
Oslo; Norvēģija; 2009.07.07.–2009.07.10.

0

Nav pārskata par 2008.g. atbalstu

51.

RSU Medicīnas fakultāte
Māra Pilmane

Starptautiskā anatomu asociāciju federācijas 17. konference
Keiptauna; Dienvidāfrika; 2009.08.16.–2009.08.19.

0

Nav pārskata par 2008.g. atbalstu

52.

RSU Medicīnas fakultāte
Māra Pilmane

11. starptautiskais lūpu un aukslēju šķeltnes un ar to saistīto kraniofaciālo anomāliju kongress
Fortaleza; Brazīlija; 2009.09.10.–2009.09.13.

0

Nav pārskata par 2008.g. atbalstu

53.

RTU Transporta un mašīnzinību fakultāte
Gatis Muižnieks

6. starptautiskais Horvātijas Mehānikas federācijas kongress
Dubrovnika; Horvātija; 2009.09.30.–2009.10.02.

0

Nav pārskata par 2008.g. atbalstu

4. Finansējuma mērķa maiņa

1.

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Gaida Sedmale

Sakarā ar dalības maksas samazinājumu atļaut piešķirtā granta atlikumu (Ls 51,53) izmantot ceļa izdevumu segšanai.

LZP Zinātnes starptautiskās koordinācijas
komisijas vadītājs akad. M. Auziņš

Pedējā atjaunošana 6-05-2009