Nr. 5-2-1, 22.05.2009, Par LZP ekspertu apstiprināšanu

25-05-2009

LĒMUMS Nr. 5-2-1

Rīgā, 2009.gada 22.maijā.

Par LZP ekspertu apstiprināšanu

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas “Zinātniskās darbības likumu”, LR MK Noteikumiem “Latvijas Zinātnes padomes nolikums” (Nr.383, 09.05.2006.) un LR MK Noteikumiem „Noteikumi par Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisiju izveidošanu un darbību” (Nr.497, 20.06.2006.)un LZP Bioloģijas un medicīnas zinātnes ekspertu komisijas 2009.gada 22.maija lēmumu, nolemj:

pagarināt ekspertu tiesības līdz 2009.gada 22.jūnijam Bioloģijas un medicīnas zinātnes nozaru apakšnozarēs šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātniskais grāds

Zinātnes nozare, apakšnozare

Darbavieta

3. Bioloģijas un medicīnas zinātnes

1.

Vija Zaiga

Kluša

Dr.habil.med.

3.2.1.

Bioķīmija, biofizika, ģenētika, dzīvnieku un augu fizioloģija

LU

3.5.1.

Medicīnas bāzes zinātnes

2.

Jānis

Sīpols

Dr.med.

3.2.1.

Bioķīmija, biofizika, ģenētika, dzīvnieku un augu fizioloģija

LU

3.5.1.

Medicīnas bāzes zinātnes

3.

Nikolajs

Sjakste

Dr.habil.biol.

3.2.1.

Bioķīmija, biofizika, ģenētika, dzīvnieku un augu fizioloģija

LU

3.5.1.

Medicīnas bāzes zinātnes

4.

Nora

Švinka

Dr.habil.biol.

3.2.1.

Bioķīmija, biofizika, ģenētika, dzīvnieku un augu fizioloģija

VEZ

3.5.1.

Medicīnas bāzes zinātnes

5.

Aija

Žileviča

Dr.habil.med.

3.3.1.

Molekulārā bioloģija un virusoloģija

LU

3.4.1.

Mikrobioloģija un biotehnoloģija

6.

Maija

Dambrova

Dr.pharm.

3.5.1.

Medicīnas bāzes zinātnes

LOSI

7.

Valentīna

Gordjušina

Dr.med.

3.5.1.

Medicīnas bāzes zinātnes

LU

8.

Edgars

Liepiņš

Dr.pharm.

3.5.1.

Medicīnas bāzes zinātnes

LOSI

9.

Renāte

Ligere

Dr.habil.med.

3.5.1.

Medicīnas bāzes zinātnes

VEZ

3.6.1.

Internā medicīna

10.

Ruta

Muceniece

Dr.habil.biol.

3.5.1.

Medicīnas bāzes zinātnes

LU

11.

Ingrīda

Rumba-Rozenfelde

Dr.habil.med.

3.5.1.

Medicīnas bāzes zinātnes

LU

3.6.1.

Internā medicīna

12.

Immanuels

Taivans

Dr.habil.med.

3.5.1.

Medicīnas bāzes zinātnes

LU

13.

Uldis

Vikmanis

Dr.habil.med.

3.5.1.

Medicīnas bāzes zinātnes

LU

3.6.1.

Internā medicīna

14.

Arnis

Vīksna

Dr.med.

3.5.1.

Medicīnas bāzes zinātnes

LU

15.

Juris

Bērziņš

Dr.habil.med.

3.6.1.

Internā medicīna

RAustrKUS

16.

Valdis

Pīrāgs

Dr.med.

3.6.1.

Internā medicīna

LU

17.

Dainis

Krieviņš

Dr.med.

3.7.1.

Ķirurģija

LU

18.

Māris

Mihelsons

Dr.habil.med.

3.7.1.

Ķirurģija

VEZ

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs E.Grēns

Pedējā atjaunošana 11-02-2010