C-Energy

3-09-2009

Latvijas Zinātnes Padome piedalās ES 7.Ietvara programmas pētniecībā un tehnoloģiju attīstībai projektā C-Energy.

C-Energy ir sadarbības tīkla koordinācija starp ES dalībvalstu un asociēto valstu 7.IP Enerģētikas programmas Nacionālajiem Kontaktpunktiem. Projekta gala mērķis ir viendabīga, augsta līmeņa konsultatīva Enerģētikas Nacionālo Kontaktpunktu tīkla izveidošana Eiropā.

Projekta kopīgais ilgums ir četri gadi, tā ieviešana sadalīta divos posmos:

  • pirmajā gadā: apzināt nepieciešamos pakalpojumus un aktivitātes profesionāla kontaktpunktu tīkla darbības nodrošināšanai;

  • otrajā līdz ceturtajā gadā: dalīties pieredzē ar veiksmīgās pieredzes piemēriem un praksē nodrošināt kontaktpunktu konsultatīvo sadarbību.

Projekta pirmā posma darbības laiks ir no 2009.gada maija līdz 2010.gada aprīlim. Parakstot papildu vienošanos EK, Projekts tiks pagarināts līdz 2013.gada 30.aprīlim.

Projekta pirmā posma mājas lapa

http://cordis.europa.eu/fp7/energy/c-energy_en.html


Kontaktinformācija

Dina Bērziņa
Projekta vadītāja Latvijā
tālr. 67229727
e-pasts:

Pedējā atjaunošana 3-09-2009