Nr. 9-4-1, 24.11.2009, Par LZP ekspertu apstiprināšanu

26-11-2009

 LATVIJAS ZINĀTNES PADOME

LĒMUMS Nr. 9-4-1

Rīgā 2009.gada 24.novembrī

Par LZP ekspertu apstiprināšanu


Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas “Zinātniskās darbības likumu”, LR Ministru kabineta 09.05.2006. noteikumiem Nr. 383 “Latvijas Zinātnes padomes nolikums” un LR Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr. 497 „Noteikumi par Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisiju izveidošanu un darbību”, nolemj:

apstiprināt par ekspertiem atbilstošās zinātnes nozaru apakšnozarēs šādus zinātniekus:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātniskais grāds

Zinātnes nozare, apakšnozare

Darbavieta

3. Bioloģijas un medicīnas zinātnes

1.

Arvīds

Barševskis

Dr.biol.

3.1.1.

Zooloģija

DU

2.

Muza

Kirjušina

Dr.biol.

3.1.1.

Zooloģija

DU

3.

Artūrs

Škute

Dr.biol.

3.1.1.

Ekoloģija

DU

4.

Nataļja

Škute

Dr.biol.

3.1.1.

Ekoloģija

DU

3.1.2.

Ģenētika

5.

Vija

Kluša

Dr.habil.med.

3.1.2.

Bioķīmija, biofizika, ģenētika, dzīvnieku un augu fizioloģija

LU

3.1.5.

Medicīnas bāzes zinātnes

6.

Alfrēds Jānis

Sīpols

Dr.med.

3.1.2.

Bioķīmija, biofizika, ģenētika

LU

3.1.5.

Medicīnas bāzes zinātnes

7.

Nikolajs

Sjakste

Dr.habil.biol.

3.1.2.

Bioķīmija, biofizika, ģenētika, dzīvnieku un augu fizioloģija

LU

3.1.5.

Medicīnas bāzes zinātnes

8.

Una

Riekstiņa

Dr.biol.

3.1.3.

Molekulārā bioloģija un virusoloģija

LU

9.

Aija

Žileviča

Dr.habil.med.

3.1.3.

Molekulārā bioloģija un virusoloģija

LU

3.1.4.

Mikrobioloģija un biotehnoloģija

10.

Maija

Dambrova

Dr.pharm.

3.1.5.

Farmācija, farmaceitiskā farmakoloģija un farmācijas ķīmija

LOSI

11.

Valentīna

Gordjušina

Dr.med.

3.1.5.

Medicīnas bāzes zinātnes

LU

12.

Edgars

Liepiņš

Dr.pharm.

3.1.5.

Medicīnas bāzes zinātnes

LOSI

13.

Ilga

Misāne

Dr.biol.

3.1.5.

Biomedicīna, farmakoloģija

AS Grindeks

14.

Ruta

Muceniece

Dr.habil.biol.

3.1.5.

Medicīnas bāzes zinātnes

LU

15.

Ingrīda

Rumba-Rozenfelde

Dr.habil.med.

3.1.5.

Medicīnas bāzes zinātnes

LU

3.1.6

Internā medicīna

16.

Immanuels

Taivans

Dr.habil.med.

3.1.5.

Medicīnas bāzes zinātnes

LU

17.

Arnis

Vīksna

Dr.med.

3.1.5.

Medicīnas bāzes zinātnes

LU

18.

Juris

Bērziņš

Dr.habil.med.

3.1.6.

Internā medicīna

RAustrKUS

19.

Andrejs

Ērglis

Dr.med.

3.1.6.

Internā medicīna

P.Stradiņa KUS

20.

Gustavs

Latkovskis

Dr.med.

3.1.6.

Internā medicīna

P.Stradiņa KUS

21.

Ināra

Logina

Dr.med.

3.1.6.

Internā medicīna

RSU

22.

Valdis

Pīrāgs

Dr.med.

3.1.6.

Internā medicīna

LU

23.

Dainis

Krieviņš

Dr.med.

3.1.7.

Ķirurģija

P.Stradiņa KUS

24.

Māris

Mihelsons

Dr.habil.med.

3.1.7.

Ķirurģija

LU, VEZ

25.

Aleksandrs

Adamovičs

Dr.agr.

4.1.1.

Augu zinātne

LLU

26.

Ina

Alsiņa

Dr.biol.

4.1.1.

Augu zinātne

LLU

27.

Aija

Dēliņa

Dr.ģeol

4.2.2.

Ģeoloģija

LU

28.

Ivars

Zupiņš

Dr.ģeol.

4.2.2.

Ģeoloģija

Latvijas Dabas muzejs

29.

Lija

Dukaļska

Dr.habil.sc.ing.

4.5.

Pārtikas zinātne

LLU

30.

Uldis

Iļjins

Dr.habil.sc.ing.

4.5.

Pārtikas zinātne

LLU

31.

Daina

Kārkliņa

Dr.sc.ing.

4.5.

Pārtikas zinātne

LLU

32.

Viesturs

Kreicbergs

Dr.chem.

4.5.

Pārtikas zinātne

LLU

33.

Imants Atis

Skrupskis

Dr.habil.sc.ing.

4.5.

Pārtikas zinātne

LLU

34.

Dace

Tirzīte

Dr.biol.

4.5.

Pārtikas zinātne

LZA

35.

Uldis

Viesturs

Dr.habil.sc.ing.

4.5.

Pārtikas zinātne

LU

36.

Aija

Žileviča

Dr.habil.med.

4.5.

Pārtikas zinātne

LU

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2012. gada 24.novembrim.


Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs E.Grēns

Pedējā atjaunošana 11-02-2010