Nr. 10-1-1, 22.12.2009, Par 2010.g. tematisko pētījumu projektu konkursa rezultātiem

23-12-2009

 LATVIJAS ZINĀTNES PADOME

LĒMUMS Nr. 10-1-1

Rīgā, 2009.g. 22. decembrī

Par 2010.g. tematisko pētījumu
projektu konkursa rezultātiem


Latvijas Zinātnes padome nolemj:

1. Pieņemt zināšanai LZP 1.,2.,3., un 4. ekspertu komisiju atzinumus par 2010.g. tematisko pētījumu projektu pieteikumu vērtējumiem.

2. LZP Humanitāro un sociālo zinātņu ekspertu komisijai iesniegt LZP atzinumus par 2010.g. tematisko pētījumu projektu pieteikumu vērtējumiem līdz 28.12.2009.


Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs Elmārs Grēns

Pedējā atjaunošana 11-02-2010