Nr. 11-1-1, 29.12.2009, Par 2010.g. tematisko pētījumu projektiem

4-01-2010

 LATVIJAS ZINĀTNES PADOME

LĒMUMS Nr. 11-1-1

Rīgā, 2009.g. 29. decembrī

Par 2010.g. tematisko
pētījumu projektiem

1. Apstiprināt 2010.g.fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu šādu finansējuma sadali:

1.1. tematiskiem projektiem – 2 342 458 latu;

1.2. pētnieciskās sadarbības projektiem – 1 milj. latu.

2. Piešķirt finansējumu tematisko pētījumu projektiem 2010.g. atbilstoši 1.punktā šīm mērķim izdalītajam finansējumam saskaņā ar klāt pievienoto sarakstu.

Pielikumā: 2010.g. tematisko pētījumu projektu saraksts uz 8 lp.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs E.Grēns

Pedējā atjaunošana 11-02-2010