Nr. 1-5-2, 02.03.2010, Par projekta vadītāja maiņu

8-03-2010

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME 

LĒMUMS Nr. 1-5-2

Rīgā, 2010.gada 2.martā

Par projekta vadītāja maiņu


Latvijas Zinātnes padome nolemj atbalstīt Rīgas Tehniskās universitātes Neorganiskās ķīmijas institūta 22.01.2010.g. lūgumu nozīmēt par 2010.g. tematiskā pētījumu projekta Nr.09.1551 „Funkcionālo komplekso savienojumu sintēze un nanokompozītu veidošanas likumsakarības” vadītāju Dr.chem. Antoniju Dinduni sakarā ar pašreizējās projekta vadītājas Dr.h.chem. Ingrīdas Vītiņas atteikšanos vadīt minēto projektu.


Priekšsēdētājs E.Grēns

Pedējā atjaunošana 9-03-2010