Nr. 3-1-1, 30.03.2010. Par sadarbības projektu finansējumu 2010.gadā

2-04-2010

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME 

Lēmums Nr. 3-1-1

Rīgā, 2010.gada 30.martā

Par sadarbības projektu finansējumu 2010.gadā

Pamatojoties uz Ekspertu paneļa 12.03.10. lēmumu, un saskaņā ar Latvijas Zinātnes padomes 29.12.09. lēmuma Nr.11-1-1 1.punktu piešķirt finansējumu 2010.gadā īstenojamiem pētnieciskās sadarbības projektiem atbilstoši pievienotajam sarakstam.

Pielikumā: 2010.gada pētnieciskās sadarbības projektu saraksts uz 1 lp.


Priekšsēdētājs E.Grēns

Pedējā atjaunošana 2-04-2010