LZP 2010.gada Ekspertu komisiju vēlēšanu rezultāti

9-06-2010

Latvijas Zinātnes padomes

2010.gada Ekspertu komisiju vēlēšanu rezultāti


Aizklātās balsošanas rezultātā par Ekspertu komisiju (EK) locekļiem ievēlēti:


1. Dabaszinātņu un matemātikas EK

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Dzimšanas gads

Zinātniskais grāds

Darbavieta

Amats komisijā

1.1. Fizika, t.sk. astronomija

1.

Andris

Ozols

1944

Dr.habil.phys.

RTU

Pārstāvis LZP

2.

Mārtiņš

Rutkis

1957

Dr.phys.

LU CFI

  

3.

Māris

Spriņģis

1944

Dr.habil.phys.

LU CFI

  

4.

Laimons

Začs

1960

Dr.phys.

LU

  

1.2. Matemātika

1.

Andrejs

Reinfelds

1942

Dr.habil.math.

LU

Priekšsēdētāja vietnieks

2.

Felikss

Sadirbajevs

1951

Dr.habil.math.

DU

  

1.3. Ķīmija un farmācija

1.

Ivars

Kalviņš

1947

Dr.habil.chem.

LOSI

  

2.

Arnis

Treimanis

1940

Dr.habil.sc.ing.

LV KĶI

  

3.

Grigorijs

Veinbergs

1941

Dr.habil.chem.

LOSI

Priekšsēdētājs

4.

Andris

Zicmanis

1941

Dr.habil.chem

LU

  


2. Inženierzinātņu un datorzinātnes EK

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Dzimšanas gads

Zinātniskais grāds

Darbavieta

  

2.1. Datorzinātne

1.

Jānis

Bārzdiņš

1937

Dr.habil.sc.comp.

LU MII

Priekšsēdētāja vietnieks

2.

Kārlis

Krūmiņš

1940

Dr.sc.comp

EDI

  

3.

Leonīds

Novickis

1950

Dr.habil.sc.ing.

RTU

  

2.2. Inženierzinātnes

1.

Jānis

Auziņš

1950

Dr.sc.ing.

RTU

  

2.

Aleksandrs

Korjakins

1963

Dr.sc.ing.

RTU

  

3.

Gundars

Mežinskis

1953

Dr.habil.sc.ing.

RTU

  

4.

Leonīds

Ribickis

1947

Dr.habil.inž.

RTU

Pārstāvis LZP

5.

Jānis

Rudzītis

1938

Dr.habil.sc.ing.

RTU

Priekšsēdētājs

6.

Antans-Sauļus

Sauhats

1948

Dr.habil.sc.ing.

RTU

  

7.

Jānis

Zicāns

1944

Dr.sc.ing.

RTU

  


3. Bioloģijas un medicīnas zinātnes EK

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Dzimšanas gads

Zinātniskais grāds

Darbavieta

Amats

3.1. Bioloģija

1.

Guntis

Brūmelis

1957

Dr.biol.

LU

  

2.

Maija

Dambrova

1968

Dr.pharm.

OSI

  

3.

Jānis

Kloviņš

1969

Dr.biol.

BMC

Priekšsēdētājs

4.

Aija

Linē

1973

Dr.biol.

BMC

  

5.

Izaks

Rašals

1947

Dr.habil.biol.

LU BI

  

3.2. Medicīna

1.

Vilnis

Dzērve-Tāluts

1941

Dr.med.

LU

Pārstāvis LZP

2.

Edvīns

Miklaševičs

1955

Dr.biol.

RSU

  

3.

Modra

Murovska

1949

Dr.med.

RSU

Priekšsēdētāja vietniece

5.

Una

Soboļeva

1966

Dr.med.

Stomatoloģijas institūts, SIA

  

6.

Ludmila

Vīksna

1946

Dr.habil.med.

LIC

  


4. Lauksaimniecības, vides, zemes un meža zinātņu EK

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Dzimšanas gads

Zinātniskais grāds

Darbavieta

  

4.1. Lauksaimniecības zinātnes

1.

Aleksandrs

Jemeļjanovs

1938

Dr.med.vet.; Dr.habil.agr.

„Sigra”

  

2.

Daina

Kairiša

1958

Dr.agr.

LLU

  

3.

Aivars

Kaķītis

1953

Dr.sc.ing.

LLU

  

4.

Daina

Kārkliņa

1950

Dr.sc.ing.

LLU

Priekšsēdētāja

5.

Edīte

Kaufmane

1956

Dr.biol.

LV AI

Pārstāve LZP

6.

Dainis

Viesturs

1946

Dr.sc.ing.

LLU LTZI

  

4.2. Vides zinātne

1.

Māris

Kļaviņš

1956

Dr.chem.

LU

  

4.3. Zemes zinātnes

1.

Oļģerts

Nikodemus

1954

Dr.geogr.

LU

  

4.4. Mežzinātne

1.

Tālis

Gaitnieks

1957

Dr.silv.

"Silava"

Priekšsēdētāja vietnieks

2.

Māris

Laiviņš

1942

Dr.habil.geogr., Dr.biol.

LU BI

  


5. Humanitāro un sociālo zinātņu EK

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Dzimšanas gads

Zinātniskais grāds

Darbavieta

Amats

5.1. Humanitārās zinātnes

1.

Guntis

Gerhards

1966

Dr.hist.

LU LVI

   

2.

Maija

Kūle

1951

Dr.habil.phil.

LU FSI

Pārstāve LZP

3.

Ieva

Ose

1961

Dr.hist.

LU LVI

  

4.

Anna

Stafecka

1953

Dr.philol.

LU LValI

Priekšsēdētāja

5.

Guna

Zeltiņa

1950

Dr.art.

LU LFMI

  

5.2. Sociālās zinātnes

1.

Staņislavs

Keišs

1953

Dr.oec.

EKA

  

2.

Juris

Krūmiņš

1947

Dr.habil.oec.

LU

  

3.

Natalja

Lāce

1960

Dr.oec.

RTU

  

4.

Ligita

Melece

1950

Dr.oec.

LVAEI

  

5.

Baiba

Rivža

1949

Dr.habil.oec.

LLU

Priekšsēdētāja vietniece


LZP Ekspertu komisiju vēlēšanas komisijas priekšsēdētājs E.Bervalds

Pedējā atjaunošana 10-06-2010