Nr. 6-2-1, 17.08.2010. Par Zinātniskās ekspertīzes komisijas sastāvu

31-08-2010

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 6-2-1

Rīgā 2010.gada 17.augustā


Par Zinātniskās ekspertīzes komisijas sastāvu.

1. Saskaņa ar Latvijas Zinātnes padomes (turpmāk – Padome) 2008.gada 21.februāra rīkojumu Nr. 25 „Latvijas Zinātnes padomes ekspertīzes komisijas nolikums” un ņemot vērā Padomes Ekspertu komisiju priekšlikumus apstiprināt Zinātniskās ekspertīzes komisiju šādā sastāvā:

Indriķis Muižnieks – priekšsēdētājs
Daina Kārkliņa - locekle
Edīte Kaufmane - locekle
Jānis Kloviņš - loceklis
Maija Kūle - locekle
Ligita Melece - locekle
Modra Murovska - locekle
Leonīds Ribickis - loceklis
Jānis Rudzītis - loceklis
Māris Spriņģis - loceklis
Andris Zicmanis - loceklis

 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Padomes 2007.gada 27 decembra lēmumu Nr. 14-1-1 „Par Latvijas Zinātnes padomes darba komisijām”

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs A.Siliņš

Zinātniskā sekretāre M.Bundule

Pedējā atjaunošana 25-10-2010