Stratēģijas komisija

24-11-2010

Ar komisijas darba materiāliem var iepazīties Latvijas Zinātnes padomes telpās Rīgā, Akadēmijas lauk.1, 3.stāvā, 326.istabā pie komisijas sekretāres G.Kaļiņinas (tel.67225164)

Komisijas sēdes:

2010.gada 4.novembrī, plkst. 16.00 Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāta zālē

Darba kārtība

1. Par priekšlikumiem zinātnes budžeta veidošanai 2011.gadām.


 

2010.gada 22.novembrī, plkst. 10.00 Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāta zālē

Darba kārtība

1. Par zinātnes budžeta sadaļu kvotām 2011.gadām.


 

2010.g. 9.decembrī, plkst.16.00 LZA Senāta zālē

 

Darba kārtība

 

1. LU starptautiskās izvērtēšanas pieredze


 

2010.g. 29.decembrī, plkst.10.00 LZA Senāta zālē


Darba kārtība:

1. Par fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu finansējuma sadali pa zinātnes nozarēm un apakšnozarēm.

Pedējā atjaunošana 28-12-2010