Nr. 8-1-1, 10.02.2011. Par ziņojumu sniegšanu

16-02-2011

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 8-1-1

Rīgā, 2011.gada 10.februārī

Par ziņojumu sniegšanu

Noklausoties Latvijas Zinātnes padomes (LZP) priekšsēdētāja A.Siliņa ziņojumu un, pamatojoties uz 2006.gada 9.maija Ministru kabineta noteikumu nr. 383 ,,Latvijas Zinātnes padomes nolikums" 4.5. un 4.6.apakšpunktiem, Latvijas Zinātnes padome

nolemj:

1. Valsts nozīmes pētniecības centru (VNPC) nominētajām vadošajām zinātniskajām institūcijām nākošajā LZP sēdē š.g. 10.martā sniegt īsus ziņojumus par VNPC veidojošo zinātnisko institūciju sadarbības stratēģiju izstrādi.

2. LZP lēmumu nosūtīt zinātniskajām institūcijām, kas iekļautas pielikumā esošajā sarakstā.


Priekšsēdētājs A.Siliņš
Zinātniskā sekretāre  M.Bundule

Pedējā atjaunošana 16-02-2011