Nr. 8-2-1, 10.02.2011. Par darba komisijas izveidi sūdzību izskatīšanai

16-02-2011

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 8-2-1

Rīgā, 2011.gada 10.februārī

Par darba komisijas izveidi sūdzību izskatīšanai

Latvijas Zinātnes padome (turpmāk - Padome) uzklausīja Padomes priekšsēdētāja vietnieka I.Lāča ziņojumu par Padomē saņemtajām sūdzībām par 2010.gada projektu konkursa rezultātiem un, saskaņā ar Padomes reglamenta 7.punktu,

nolēma:

1. Izveidot darba komisiju iesniegto sūdzību izskatīšanai trīs Padomes locekļu sastāvā:

   Ivars Lācis (darba komisijas vadītājs);
   Ināra Bondare
   Gatis Krūmiņš

2. Uzdot darba komisijai:

  2.1. izskatīt iesniegumus un sūdzības par 2010.gada Padomes projektu konkursa rezultātiem;

  2.2. izvērtēt Ekspertu komisiju darbību un pārbaudīt projektu izvērtēšanai piesaistīto ekspertu atbilstību 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumos Nr.497 ,,Noteikumi par Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisiju izveidošanu un darbību" noteiktajam;

  2.3. organizēt atkārtotu projektu ekspertīzi piesaistot Padomes ekspertu datu bāzē iekļautus ekspertus;

  2.4. mēneša laikā iesniegt Padomei priekšlikumus turpmākai rīcībai saistībā ar saņemtajām sūdzībām.


Priekšsēdētājs A. Siliņš
Zinātniskā sekretāre M.Bundule

Pedējā atjaunošana 16-02-2011