Nr. 9-2-1, 17.03.2011. Par ekspertu tiesību piešķiršanu

22-03-2011

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 9-2-1

Rīgā, 2011.gada 17.martā

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome nolemj:

1. piešķirt eksperta tiesības uz 3 gadiem šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

 1. Kārlis Čerāns Datorzinātne .
Informācijas tehnoloģijas .
 2. Oļģerts Dumbrājs Fizika .
 3. Deniss Hanovs Politikas zinātne .
 4. Andris Sprūds Politikas zinātne .
 5. Jeļena Staburova Politikas zinātne .
 6. Juris Tālivaldis Urtāns Vēsture Arheoloģija
 7. Guna Zeltiņa Mākslas zinātnes Teātra un kino vēsture un teorija

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2014. gada 17.martam.


2. piešķirt eksperta tiesības uz 1 gadu šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

1.

Anita Draveniece Ģeogrāfija .

2.

Jānis Dundurs Vides zinātne Vides ķīmija un ekotoksikoloģija

3.

Juris Soms Ģeologija .

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2012. gada 17.martam.


Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētāja vietnieks I.Lācis

Zinātniskā sekretāre M.Bundule

Pedējā atjaunošana 22-03-2011