Nr. 17-2-1. 24.11.2011. Par eksperta tiesību piešķiršanu

25-11-2011

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 17-2-1

Rīgā, 2011.gada 24.novembrī

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome nolemj:


  1. piešķirt eksperta tiesības uz 3 gadiem šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

1. Irīna Boiko Mašīnzinātne .
2. Vladislavs Fomins Vadībzinātne .
3. Laima Geikina Teoloģija un reliģiju zinātne .
4. Ēriks Geriņš Mašīnzinātne .
5. Sergejs Isajevs Medicīna Patoloģija
6. Aija Jansone Vēsture .
7. Oskars Liniņš Mašīnzinātne .
8. Jānis Ločs Materiālzinātne .
9. Jānis Načisčionis Juridiskā zinātne .
10. Laila Niedrīte Datorzinātne .
11. Ineta Salmane Bioloģija Zooloģija, ekoloģija
12. Arnis Sauka Ekonomika .
Vadībzinātne .
13. Gregory Simons Komunikācijas zinātne .
14. Valda Staņēviča Medicīna Pediatrija
15. Guntis Tabors Bioloģija Ekoloģija
16. Aleksandrs Urbahs Mašīnzinātne .
17. Jānis Vanags Vadībzinātne .
18. Ingrīda Veikša Juridiskā zinātne .
19. Viktors Voronovs Ekonomika .
20. Gunita Zariņa Vēsture .

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2014. gada 24.novembrim.


2. piešķirt eksperta tiesības uz 1 gadu šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

1.

Jānis Broks Filozofija .

2.

Aivars Endžiņš Juridiskā zinātne .

3.

Gunta Jakobsone Bioloģija Augu fizioloģija

4.

Andrejs Judins Juridiskā zinātne .

5.

Natālija Mozga Mašīnzinātne .

6.

Inga Pērkone-Redoviča Mākslas zinātne Teātra un kino vēsture un teorija

7.

Ivars Raņķis Elektrotehnika .

8.

Rita Spalva Pedagoģija .

9.

Sandra Treija Arhitektūra .

10.

Viesturs Zanders Komunikācijas zinātne .

11.

Vita Zariņa Vadībzinātne .

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2012. gada 24.novembrim.


Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs A.Siliņš

Zinātniskā sekretāre M.Bundule

Pedējā atjaunošana 25-11-2011