Nr. 22-2-1. 15.03.2012. Par dalību ES vienotā plānošanas iniciatīvā

5-04-2012

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 22–2–1

Rīgā, 2012.gadā 15.martā 

Par dalību ES vienotā plānošanas iniciatīvā

Latvijas Zinātnes padome (turpmāk – LZP), izskatot Prof. M.Kļaviņa iesniegumu un ņemot vērā LZP Inženierzinātņu un datorzinātnes ekspertu komisijas, Bioloģijas un medicīnas zinātnes ekspertu komisijas un  Lauksaimniecības, vides, zemes un meža zinātņu eksportu komisijas viedokli šajā jautājumā, nolēma:

  1.  

    1. atbalstīt Prof. M.Kļaviņa iesniegumu par piedalīšanos novērotāja statusā ES vienotās plānošanas iniciatīvas Joint programming initiative (JPI) on Water Challenges for a Changing world izstrādes procesā;

    2. regulāri sniegt informāciju LZP un Izglītības un zinātnes ministrijai par JPI attīstības procesu un dalības nosacījumiem tajā;

  2. 3. rast iespēju nepieciešamos komandējuma izdevumus segt no valsts pētījumu programmas „Inovatīvas enerģijas resursu ieguves un izmantošanas tehnoloģijas un zema oglekļa emisiju nodrošināšana ar atjaunojamiem energoresursiem, atbalsta pasākumi vides un klimata degradācijas ierobežošanai” līdzekļiem. 


Priekšsēdētājs A.Siliņš

Zinātniskā sekretāre M.Bundule

Pedējā atjaunošana 5-04-2012