Nr. 28-3-1. 20.09.2012. Par eksperta tiesību piešķiršanu

21-09-2012

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 28-3-1

Rīgā, 2012.gada 20.septembrī

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome nolemj:

1. piešķirt eksperta tiesības uz 3 gadiem šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

1.

Rihards

Balodis-Bolužs

Datorzinātne

.

Informācijas tehnoloģija

.

2.

Muharbijs

Banovs

Transports un satiksme

Sauszemes transports un infrastruktūra

Gaisa transports un infrastruktūra

3.

Jānis

Bērziņš

Transports un satiksme

Ūdens transports un infrastruktūra

4.

Māra

Bleidere

Lauksaimniecības zinātnes

Laukkopība

5.

Ieva

Brence

Vadībzinātne

.

6.

Skaidrīte

Būmane

Lauksaimniecības zinātnes

Laukkopība

7.

Juris

Cimanskis

Transports un satiksme

Ūdens transports un infrastruktūra

8.

Inese

Čakstiņa

Bioloģija

Molekulāra bioloģija, Šūnu bioloģija

9.

Maija

Dambrova

Bioloģija

Bioķīmija

Farmācija

Farmaceitiskā farmakoloģija

10.

Mihails

Gorobecs

Elektrotehnika

.

11.

Rihards

Indriksons

Transports un satiksme

Ūdens transports un infrastruktūra

12.

Gunta

Jakobsone

Bioloģija

Augu fizioloģija

13.

Andis

Kalvāns

Ģeoloģija

.

14.

Raimonds

Kasparinskis

Ģeogrāfija

.

Vides zinātne

Dabas aizsardzība

15.

Māra

Kiope

Filozofija

.

16.

Elīna

Konstantinova

Vadībzinātne

.

17.

Viesturs

Kreicbergs

Pārtikas zinātne

.

18.

Arta

Kronberga

Lauksaimniecības zinātnes

Laukkopība

19.

Gunta

Ķizāne

Ķīmija

Radiācijas ķīmija

20.

Linda

Legzdiņa

Lauksaimniecības zinātnes

Laukkopība

21.

Igors

Lemberskis

Informācijas tehnoloģija

.

22.

Tatjana

Lomane

Enerģētika

.

23.

Anatolijs

Ļevčenkovs

Elektrotehnika

.

24.

Vladimirs

Meņšikovs

Socioloģija

.

25.

Anna

Mežaka

Bioloģija

Ekoloģija, botānika

26.

Karine

Oganisjana

Pedagoģija

.

27.

Līga

Peiseniece

Vadībzinātne

.

28.

Valdis

Priednieks

Transports un satiksme

Ūdens transports un infrastruktūra

29.

Lūcija

Rutka

Pedagoģija

.

30.

Leo

Seļāvo

Datorzinātne

.

31.

Ilze

Skrabule

Lauksaimniecības zinātnes

Laukkopība

32.

Kristīna

Tihomirova

Būvzinātne

Siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmas

33.

Margarita

Urbaha

Transports un satiksme

Sauszemes transports un infrastruktūra

Gaisa transports un infrastruktūra

34.

Aigars

Vītiņš

Ķīmija

Radiācijas ķīmija

35.

Anna

Zajakina

Bioloģija

Molekulārā bioloģija, mikrobioloģija un virusoloģija

36.

Vitālijs

Zelčs

Ģeogrāfija

.

Ģeoloģija

.

37.

Sanita

Zute

Lauksaimniecības zinātnes

Laukkopība

38.

Jānis

Zuters

Datorzinātne

.

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2015. gada 20.septembrim.


2. piešķirt eksperta tiesības uz 1 gadu šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

1.

Dainuvīte

Blūma

Pedagoģija

.

2.

Jānis

Dzerviniks

Pedagoģija

.

3.

Andris

Kangro

Vadībzinātne

Izglītības vadība

4.

Juris

Krūmiņš

Demogrāfija

.

Vadībzinātne

.

5.

Anda

Laķe

Socioloģija

.

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2013. gada 20.septembrim.


Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs A.Siliņš

Zinātniskā sekretāre M.Bundule

Pedējā atjaunošana 24-09-2012