Nr. 33-2-1. 20.12.2012. Par eksperta tiesību piešķiršanu

21-12-2012

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 33-2-1

Rīgā, 2012.gada 20.decembrī

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome nolemj:

  1. piešķirt eksperta tiesības uz 3 gadiem šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

1. Gunārs Bajārs Ķīmija Fizikālā ķīmija, materiālu ķīmija
Fizika Materiālu fizika
2. Gints Birzietis Lauksaimniecības zinātne Lauksaimniecības inženierzinātne
Transports un satiksme Sauszemes transports un infrastruktūra
3. Dmitrijs Bočarovs Fizika Cietvielu fizika
4. Andrejs Cibulis Matemātika Modernā elementārā matemātika un matemātikas didaktika
5. Džineta Dimante Ekonomika .
6. Vilis Dubrovskis Lauksaimniecības zinātne Lauksaimniecības inženierzinātne
7. Jeļena Eglīte Medicīna Imunoloģija
8. Ainārs Galiņš Lauksaimniecības zinātne Lauksaimniecības inženierzinātne
9. Armands Gricāns Matemātika .
10. Silvija Grosa Mākslas zinātne .
11. Baiba Jansone Medicīna Farmakoloģija
12. Ināra Jermačenko Matemātika .
13. Aivars Kaķītis Lauksaimniecības zinātne Lauksaimniecības inženierzinātne
14. Ēriks Kronbergs Lauksaimniecības zinātne Lauksaimniecības inženierzinātne
Mašīnzinātne .
15. Dainis Lapiņš Lauksaimniecības zinātne Laukkopība
16. Armīns Laurs Lauksaimniecības zinātne Lauksaimniecības inženierzinātne
17. Valentīna Liepa Mākslas zinātne .
18. Velta Ļubkina Pedagoģija .
19. Andrejs Millers Medicīna Internā medicīna
20. Arkādijs Ņeminuščijs Literatūrzinātne .
21. Antra Ozola Vadībzinātne Izglītības vadība
22. Vilnis Pīrs Lauksaimniecības zinātne Lauksaimniecības inženierzinātne
23. Jānis Priede Teoloģija un reliģijas zinātne .
24. Juris Priekulis Lauksaimniecības zinātne Lauksaimniecības inženierzinātne
25. Nikolajs Sjakste Medicīna Medicīniskā bioķīmija, medicīniskā ģenētika
Bioloģija Bioķīmija, molekulārā bioloģija
26. Inga Skreitule-Pikše Psiholoģija .
27. Anna Tatarinceva Pedagoģija .
28. Gita Vērdiņa Vadībzinātne Izglītības vadība
29. Dainis Viesturs Lauksaimniecības zinātne Lauksaimniecības inženierzinātne
30. Vita Zariņa Vadībzinātne .
31. Imants Ziemelis Lauksaimniecības zinātne Lauksaimniecības inženierzinātne
Enerģētika Alternatīvās enerģijas iekārtas
32. Pēteris Zvidriņš Demogrāfija .
33. Diāna Žalostība Enerģētika .

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2015. gada 20.decembrim.


  1. piešķirt eksperta tiesības uz 1 gadu šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

1.

Jānis Ivančiks Juridiskā zinātne .

2.

Gunārs Vērdiņš Mašīnzinātne .

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2013. gada 20.decembrim.


Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs A.Siliņš

Zinātniskā sekretāre M.Bundule

Pedējā atjaunošana 21-12-2012