Nr. 4-4-1. 17.10.2013. Par eksperta tiesību piešķiršanu

18-10-2013

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 4-4-1

Rīgā, 2013.gada 17.oktobrī

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome nolemj:

1. piešķirt eksperta tiesības uz 3 gadiem šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

1.

Edgars

Ābele

Ķīmija

Organiskā ķīmija

2.

Juris Imants

Aivars

Bioloģija

Cilvēka un dzīvnieku fizioloģija

3.

Ilze

Akota

Medicīna

Stomatoloģija

4.

Pēteris

Apse

Medicīna

Stomatoloģija

5.

Pāvels

Arsenjans

Ķīmija

Organiskā ķīmija, medicīnas ķīmija

6.

Nelli

Batenko

Ķīmija

Organiskā ķīmija

7.

Sergejs

Beļakovs

Ķīmija

Fizikālā ķīmija

8.

Mārtiņš

Boiko

Mākslas zinātne

Muzikoloģija

9.

Ģirts

Briģis

Medicīna

Sabiedrības veselība

10.

Anda

Brinkmane

Medicīna

Stomatoloģija

11.

Ojārs

Bušs

Valodniecība

.

12.

Kristaps

Circenis

Medicīna

Veselības aprūpe

13.

Ingrīda

Čema

Medicīna

Stomatoloģija

14.

Jurijs

Dehtjars

Fizika

Cietvielu fizika, materiālu fizika, fizikālās metodes un instrumenti, tehniskā fizika, medicīniskā fizika

Materiālzinātne

.

15.

Ilmārs

Dukulis

Lauksaimniecības zinātne

Lauksaimniecības inženierzinātne

16.

Maija

Eglīte

Medicīna

Sabiedrības veselība, internā medicīna

17.

Juris

Ekmanis

Enerģētika

.

18.

Ruvins

Ferbers

Fizika

Optika, Lāzeru fizika un spektroskopija

19.

Elīna

Gaile-Sarkane

Ekonomika

.

Vadībzinātne

.

20.

Dace

Gardovska

Medicīna

Pediatrija

21.

Jānis

Gardovskis

Medicīna

Ķirurģija

22.

Tatjana

Golubkova

Ekonomika

.

23.

Elita

Grosmane

Mākslas zinātne

Plastiskās mākslas vēsture un teorija

24.

Ģederts

Ieviņš

Bioloģija

Augu fizioloģija

25.

Inna

Inaškina

Bioloģija

Ģenētika

26.

Arvīds

Irmejs

Medicīna

Ķirurģija, onkoloģija un hematoloģija

27.

Ēriks

Jankevics

Bioloģija

Molekulārā bioloģija

28.

Āris

Jansons

Mežzinātne

.

29.

Jurģis

Jansons

Mežzinātne

.

30.

Aigars

Jirgensons

Ķīmija

Organiskā ķīmija

31.

Laimdota

Kalniņa

Ģeoloģija

.

32.

Zane

Kalniņa

Bioloģija

Molekulārā bioloģija

33.

Rūta

Kaminska

Mākslas zinātne

Plastiskās mākslas vēsture un teorija

34.

Valdis

Kampars

Ķīmija

Organiskā ķīmija

Ķīmijas inženierzinātne

Organisko vielu tehnoloģija

35.

Andris

Kangro

Pedagoģija

.

36.

Vladimirs

Kasjanovs

Medicīna

Medicīniskā biomehānika

37.

Gaļina

Kaškarova

Enerģētika

.

38.

Mārtiņš

Katkevičs

Ķīmija

Organiskā ķīmija

39.

Valerjans

Kauss

Ķīmija

Organiskā ķīmija, medicīnas ķīmija

40.

Andris

Kazāks

Bioloģija

Molekulārā bioloģija

41.

Helēna

Kažoka

Ķīmija

Analītiskā ķīmija

42.

Eduards

Kļaviņš

Mākslas zinātne

Plastiskās mākslas vēsture un teorija

43.

Valdis

Kokars

Ķīmija

Organiskā ķīmija, lielmolekulāro savienojumu ķīmija

44.

Jānis

Krastiņš

Arhitektūra

.

45.

Aivars

Krauze

Ķīmija

Organiskā ķīmija

46.

Andris

Krēsliņš

Enerģētika

.

Būvzinātne

.

47.

Juta

Kroiča

Medicīna

Mikrobioloģija un virusoloģija

48.

Nadežda

Kuņicina

Elektrotehnika

.

49.

Aleksejs

Kuzmins

Fizika

Cietvielu fizika

50.

Baiba

Lāce

Medicīna

Medicīniskā ģenētika

51.

Nataļja

Lāce

Ekonomika

.

Vadībzinātne

.

52.

Romans

Lācis

Medicīna

Ķirurģija

53.

Anda

Laķe

Socioloģija

.

54.

Aivars

Lejnieks

Medicīna

Internā medicīna

55.

Dzintra

Lele-Rozentāle

Valodniecība

.

56.

Kaspars

Liepiņš

Mežzinātne

.

57.

Einārs

Loža

Ķīmija

Organiskā ķīmija

58.

Ilona

Ļaha

Literatūrzinātne

.

59.

Kristina

Ļebedeva

Enerģētika

.

60.

Laimonis

Mālers

Materiālzinātne

Polimēri un kompozītmateriāli

61.

Jānis

Maniks

Fizika

Cietvielu fizika

62.

Edvīns

Miklaševičs

Medicīna

Mikrobioloģija un virusoloģija, medicīniskā ģenētika

63.

Ņina

Mironova-Ulmane

Fizika

Cietvielu fizika, materiālu fizika, medicīniskā fizika

64.

Miki

Nakazawa-Miklasevica

Medicīna

Medicīniskā ģenētika

65.

Jānis

Neimanis

Juridiskā zinātne

.

66.

Valfrīds

Paškevičs

Fizika

Cietvielu fizika

67.

Sergejs

Pavlovs

Fizika

Šķidruma un gāzes mehānika

68.

Aigars

Petersons

Medicīna

Ķirurģija

69.

Māra

Pilmane

Medicīna

Histoloģija un citoloģija

70.

Dace

Pjanova

Bioloģija

Molekulārā bioloģija, ģenētika

71.

Aiva

Plotniece

Ķīmija

Organiskā ķīmija, medicīnas ķīmija

72.

Māra

Plotniece

Ķīmija

Organiskā ķīmija, medicīnas ķīmija

73.

Inese

Pontaga

Sporta zinātne

.

74.

Valērijs

Praude

Vadībzinātne

.

75.

Skaidrīte

Reihmane

Ķīmijas inženierzinātne

Polimēru un šķiedrmateriālu tehnoloģija

76.

Anita

Rodiņa

Juridiskā zinātne

.

77.

Jānis

Rudzītis

Mašīnzinātne

.

78.

Dainis Edgars

Ruņģis

Bioloģija

Ģenētika

Mežzinātne

.

79.

Andrejs

Skaģers

Medicīna

Stomatoloģija

80.

Linards

Skuja

Fizika

Cietvielu fizika

81.

Arkādijs

Soboļevs

Ķīmija

Organiskā ķīmija, medicīnas ķīmija

82.

Ojārs

Spārītis

Mākslas zinātne

.

83.

Māris

Spriņģis

Fizika

Cietvielu fizika

84.

Anna

Stankeviča

Literatūrzinātne

.

85.

Ivars

Strautnieks

Ģeogrāfija

.

86.

Ieva

Strēle

Medicīna

Sabiedrības veselība

87.

Edgars

Sūna

Ķīmija

Organiskā ķīmija, medicīnas ķīmija

88.

Anatolijs

Šarakovskis

Fizika

Cietvielu fizika, materiālu fizika, lāzeru fizika un spektroskopija

89.

Pēteris

Šipkovs

Enerģētika

.

Būvzinātne

.

90.

Visvaldis

Švinka

Ķīmijas inženierzinātne

Neorganisko vielu tehnoloģija, silikātu materiālu tehnoloģija

91.

Kaspars

Tārs

Bioloģija

Molekulārā bioloģija

92.

Uldis

Teibe

Bioloģija

Biometrija un bioinformātika

Medicīna

Sabiedrības veselība

93.

Laima

Tihomirova

Bioloģija

Molekulārā bioloģija

94.

Tālis

Tisenkopfs

Socioloģija

.

95.

Signe

Tomsone

Medicīna

Sporta medicīna un rehabilitoloģija

96.

Toms

Torims

Mašinzinātne

.

97.

Pēteris

Trapencieris

Ķīmija

Organiskā ķīmija, medicīnas ķīmija

98.

Pēteris

Tretjakovs

Medicīna

Normālā fizioloģija

99.

Ilga

Urtāne

Medicīna

Stomatoloģija

100.

Raimonds

Valters

Ķīmija

Organiskā ķīmija

101.

Elīna

Vasiļjeva

Literatūrzinātne

.

102.

Brigita

Vīgante

Ķīmija

Organiskā ķīmija, medicīnas ķīmija

103.

Reinis

Vilšķērsts

Medicīna

Farmakoloģija

104.

Viktors

Zēbergs

Enerģētika

.

105.

Andris

Zeltiņš

Bioloģija

Molekulārā bioloģija

106.

Namejs

Zeltiņš

Enerģētika

.

107

Jānis

Zicāns

Ķīmijas inženierzinātne

Polimēru un šķiedrmateriālu tehnoloģija

108

Līga

Zvejniece

Medicīna

Farmakoloģija

109.

Raivis

Žalubovskis

Ķīmija

Organiskā ķīmija, medicīnas ķīmija

110.

Anastasija

Žiravecka

Enerģētika

.

Elektrotehnika

.

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2016. gada 17.oktobrim.

2. piešķirt eksperta tiesības uz 1 gadu šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

1.

Rasma

Jansone

Sporta zinātne

.

2.

Irēna

Kucina

Juridiskā zinātne

.

3.

Jānis

Lanka

Sporta zinātne

.

4.

Viesturs

Lāriņš

Sporta zinātne

.

5.

Ritvars

Sudārs

Vides zinātne

Vides inženierzinātne

6.

Dzintra

Šulce

Valodniecība

.

7.

Leons

Taivāns

Vēsture

.

8.

Lolita

Vilka

Socioloģija

.

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2014. gada 17.oktobrim.

 

Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs A.Siliņš

Zinātniskā sekretāre M.Bundule