Nr. 7-2-1. 14.11.2013. Par eksperta tiesību piešķiršanu

15-11-2013

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. Nr. 7-2-1

Rīgā, 2013.gada 14.novembrī

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome nolemj:

1. piešķirt eksperta tiesības uz 3 gadiem šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

1.

Aivars

Āboltiņš

Lauksaimniecības zinātne

Lauksaimniecības inženierzinātne

Enerģētika

.

2.

Gunta

Ancāne

Medicīna

Psihiatrija

3.

Antra

Balode

Lauksaimniecības zinātne

Dārzkopība

4.

Mihails

Bariševs

Bioloģija

Molekulārā bioloģija

5.

Agrita

Briede

Ģeogrāfija

.

Vides zinātne

Dabas aizsardzība

6.

Rūta

Care

Medicīna

Stomatoloģija

7.

Valda

Čakare

Mākslas zinātne

Teātra un kino vēsture un teorija

8.

Svetlana

Čapenko

Medicīna

Mikrobioloģija un virusoloģija

9.

Gunta

Čekstere

Bioloģija

Augu fizioloģija

10.

Linda

Daniela

Pedagoģija

.

11.

Jurijs

Dehtjars

Mašīnzinātne

.

12.

Irina

Direktorenko

Pedagoģija

.

13.

Ivars

Druvietis

Bioloģija

Hidrobioloģija

14.

Inese

Folkmane

Medicīna

Internā medicīna

15.

Zinta

Gaile

Lauksaimniecības zinātne

Laukkopība

16.

Agris

Gailītis

Fizika

Teorētiskā fizika, šķidruma un gāzes mehānika

17.

Dace

Grauda

Bioloģija

Ģenētika

18.

Irina

Holodņuka

Bioloģija

Šūnas bioloģija

19.

Jānis

Īkstens

Politoloģija

.

20.

Juris

Jansons

Mehānika

.

Materiālzinātne

Polimēri un kompozītmateriāli

21.

Sandra

Kaija

Juridiskā zinātne

.

22.

Uldis

Kalnenieks

Bioloģija

Mikrobioloģija, biotehnoloģija

23.

Andrejs

Kalvelis

Medicīna

Internā medicīna

24.

Henrijs

Kaļķis

Vadībzinātne

.

25.

Kaspars

Kampuss

Lauksaimniecības zinātne

Dārzkopība

26.

Andis

Karlsons

Bioloģija

Augu fizioloģija

27.

Anda

Karnīte

Medicīna

Sabiedrības veselība

28.

Aleksejs

Kataševs

Fizika

Medicīnas fizika

Mašīnzinātne

.

29.

Muza

Kirjušina

Bioloģija

Zooloģija

30.

Svetlana

Kozireva

Bioloģija

Virusoloģija

31.

Oļegs

Krasnopjorovs

Ekonomika

.

32.

Angelika

Krūmiņa

Medicīna

Internā medicīna

33.

Gaida

Krūmiņa

Medicīna

Rentgenoloģija un radioloģija

34.

Uldis

Ķinis

Juridiskā zinātne

.

35.

Guna

Laganovska

Medicīna

Oftalmoloģija

36.

Māris

Laiviņš

Mežzinātne

.

37.

Līga

Lepse

Lauksaimniecības zinātne

Laukkopība

38.

Ineta

Lūka

Pedagoģija

.

39.

Anita

Osvalde

Bioloģija

Augu fizioloģija

40.

Aiva

Plotniece

Materiālzinātne

Inteliģenti materiāli un struktūras

41.

Juris

Pokrotnieks

Medicīna

Internā medicīna

42.

Natālija

Prokofjeva

Informācijas tehnoloģija

E-studijas

43.

Aleksandrs

Rapoports

Bioloģija

Mikrobioloģija, biotehnoloģija

44.

Dace

Reihmane

Bioloģija

Cilvēka un dzīvnieku fizioloģija

45.

Iveta

Reinholde

Politoloģija

.

46.

Jānis

Rimšāns

Matemātika

.

47.

Vents

Sīlis

Socioloģija

.

48.

Pēteris

Stradiņš

Medicīna

Ķirurģija

49.

Valters

Ščerbinskis

Vēsture

.

50.

Nataļja

Škute

Bioloģija

Ģenētika

51.

Andrejs

Šķesters

Medicīna

Medicīniskā bioķīmija

52.

Ilze

Štrumfa

Medicīna

Patoloģija, histoloģija un citoloģija

53.

Rasma

Tretjakova

Vides zinātne

Vides ķīmija un ekotoksikoloģija

54.

Juris

Vanags

Bioloģija

Biotehnoloģija

55.

Jānis

Vētra

Medicīna

Anatomija

56.

Juris

Vīksna

Datorzinātne

.

Informācijas tehnoloģija

.

57.

Anita

Villeruša

Medicīna

Sabiedrības veselība

58.

Jānis

Virbulis

Fizika

Šķidruma un gāzes mehānika

59.

Dmitrijs

Zablockis

Fizika

Šķidruma un gāzes mehānika

60.

Viktors

Zēbergs

Būvzinātne

.

61.

Vita

Zelče

Komunikācijas zinātne

.

62.

Namejs

Zeltiņš

Būvzinātne

.

63.

Jānis

Zicāns

Materiālzinātne

Polimēri un kompozītmateriāli

64.

Aija

Ziemeļniece

Arhitektūra

Ainavu arhitektūra

65.

Jānis

Zilgalvis

Arhitektūra

.

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2016. gada 14.novembrim.


2. piešķirt eksperta tiesības uz 1 gadu šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

1.

Līga

Balode

Medicīna

Patoloģija

2.

Dace

Bandere

Farmācija

Klīniskā farmācija

3.

Jānis

Baumanis

Juridiskā zinātne

.

4.

Jānis

Bērziņš

Fizika

Kodolfizika

5.

Jānis

Buholcs

Komunikācijas zinātne

.

6.

Dagnija

Cēdere

Pedagoģija

.

7.

Jānis

Dzerviniks

Pedagoģija

.

8.

Osvalds

Joksts

Juridiskā zinātne

.

9.

Rūdolfs

Kalvāns

Izglītības vadība

.

10.

Ineta

Lūka

Izglītības vadība

.

11.

Juris

Porozovs

Bioloģija

Cilvēka un dzīvnieku fizioloģija

12.

Inga

Vilka

Vadībzinātne

.

13

Aija

Zobena

Socioloģija

.

14.

Tatjana

Zorenko

Bioloģija

Zooloģija

15.

Rosita

Zvirgzdiņa

Vadībzinātne

.

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2014. gada 14.novembrim.


Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs A.Siliņš
Zinātniskā sekretāre M.Bundule

Pedējā atjaunošana 15-11-2013