Nr. 11-2-3. 12.12.2013. Par izmaiņām Zinātniskās ekspertīzes komisijas sastāvā

14-12-2013

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 11-2-3

Rīgā, 2013.gada 12.decembrī

Par izmaiņām Zinātniskās ekspertīzes komisijas sastāvā.

Pamatojoties uz Zinātniskās ekspertīzes priekšlikumu (2013.gada 4.decembra sēdes protokols Nr.42) veikt grozījumus 2010.gada 17.augusta lēmumā „Par Zinātniskās ekspertīzes komisijas sastāvu”:

1) vārdus „Jānis Kloviņš” aizvietot ar vārdiem „Kaspars Tārs”;

2) vārdus „Daina Kārkliņa” aizvietot ar vārdiem „Agrita Briede”


Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs A.Siliņš
Zinātniskā sekretāre M.Bundule