Nr. 15-2-1. 30.01.2014. Par eksperta tiesību piešķiršanu

31-01-2014

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 15-2-1

Rīgā, 2014.gada 30.janvārī

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome nolemj piešķirt eksperta tiesības uz 3 gadiem šādiem ārvalstu zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātniskā institūcija

Zinātnes nozare

1.

Marco

Caracciolo

Mākslas, kultūras un mediju studiju nodaļa, Groningenes Universitāte, Nīderlande

Literatūrzinātne

2.

Imre

Cikajlo

Rehabilitācijas institūts, Ļubļana, Slovēnija

Veselības aprūpe

3.

(Monika)

Feng-Bing

Žedžiang Universitāte, Hangžou, Ķīna

Socioloģija

4.

Imre

Fertö

Budapeštas Corvinus Universitāte, Budapešta, Ungārija

Ekonomika

5.

Robert

Gafrik

Slovākijas Zinātņu akadēmija, Bratislava, Slovākija

Literatūrzinātne

6.

Elza

Ibroscheva

Dienvidilinoisas Universitāte, ASV

Socioloģija

7.

Tomas

Kačerauskas

Viļņas Gedimina Tehniskā Universitāte, Viļņa, Lietuva

Filozofija

8.

Alan

Labus

Biznesa un menedžmenta koledža, Horvātija

Komunikācijas zinātne

9.

Pauliina

Latvala

Helsinki Universitāte, Somija

Socioloģija

10.

Ines

Perez

Nacionālā Universitāte Mar del Plata, Mar de Plata, Argentīna

Socioloģija

11.

Jindřich

Špička

Prāgas Ekonomikas augstskola, Prāga, Čehija

Ekonomika

12.

Luboš

Smutka

Ekonomikas nodaļa, Čehijas Dzīvības zinātņu Universitāte, Prāga, Čehija

Ekonomika

13.

Marco

Streibelt

Rehabilitācijas departaments, Berlīne, Vācija

Medicīna (rehabilitācija)

14.

Holly

Thorpe

Sporta un atpūtas studiju nodaļa, Vaikato Universitāte, Hamiltona, Jaunzēlande

Socioloģija

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2017. gada 30. janvārim.


Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs A.Siliņš
Zinātniskā sekretāre M.Bundule