Nr. 35-2-1. 23.07.2015. Par eksperta tiesību piešķiršanu

24-07-2015

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 35-2-1

Rīgā,  2015.gada 23.jūlijā

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome nolemj:

1. piešķirt eksperta tiesības uz 3 gadiem šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

1. Muharbij Banov Transports un satiksme .
2. Ivars Brīvers Ekonomika .
3. Inga Kudeikina Juridiskā zinātne .
4. Vadims Mantrovs Juridiskā zinātne .
5. Anna Mežaka Bioloģija Ekoloģija, botānika
Vides zinātne Dabas aizsardzība
6. Ivars Muzis Pedagoģija .
7. Baiba Ose-Zaļā Elektrotehnika .
8. Aldis Puķītis Medicīna Internā medicīna
9. Solvita Rūsiņa Ģeogrāfija Dabas ģeogrāfija
10. Pāvels Semjonovs Bioloģija Biotehnoloģija
Pārtikas zinātne .
11. Lyndall Strazdins Psiholoģija .
12. Gunārs Strods Pedagoģija .
13. Gita Šakale Materiālzinātne .
14. Andris Šternbergs Fizika Cietvielu fizika, materiālu fizika
Materiālzinātne Polimēri un kompozītmateriāli
15. Vladislavs Turko Mašīnzinātne .
Transports un satiksme .
16. Inga Zicmane Enerģētika .

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2018. gada 23.jūlijām.


2. piešķirt eksperta tiesības uz 1 gadu šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

1.

Vitālijs Raščevskis Psiholoģija .

2.

Aina Strode Pedagoģija .

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2016. gada 23.jūlijām.


Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētāja vietnieks J.Kloviņš
Zinātniskais sekretārs A.Kokorevičs