Nr. 5-2-1, 19.05.2008

11-09-2008

Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 5-2-1

Rīgā, 2008.gada 19.maijā

Latvijas Zinātnes padome pamatojoties uz Latvijas Republikas “Zinātniskās darbības likumu”, LR MK Noteikumiem “Latvijas Zinātnes padomes nolikums” (Nr.383, 09.05.2006.) un LR MK Noteikumiem „Noteikumi par Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisiju izveidošanu un darbību” (Nr.497, 20.06.2006.) nolemj:

Apstiprināt par ekspertiem atbilstošās zinātnes nozaru apakšnozarēs šādus zinātniekus:

Humanitārās un sociālās zinātnes

1.

Riho

Altnurme

Dr.theol.

5.1.6.

Teoloģija un reliģijzinātne

Tartu Unuversitāte

2.

Valdis

Tēraudkalns

Dr.phil.

5.1.6.

Teoloģija un reliģijzinātne

LU

3.

Anta

Filipsone

Dr.phil.

5.1.6.

Teoloģija un reliģijzinātne

LU

4.

Normunds

Titāns

Dr.phil.

5.1.6.

Teoloģija un reliģijzinātne

LU

5.

Leonārs

Svarinskis

Dr.oec.

5.2.6.

Ekonomika

Rēzeknes Augstskola

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2011.gada 19.maijam.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs E.Grēns

Pedējā atjaunošana 11-09-2008