Nr. 41-2-1. 17.12.2015. Par eksperta tiesību piešķiršanu

19-12-2015

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 41-2-1

Rīgā, 2015. gada 17.decembrī

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome nolemj:

1.      piešķirt eksperta tiesības uz 3 gadiem šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

1.

Aleksandrs

Adamovičs

Lauksaimniecības zinātnes

Laukkopība

2.

Jeļena

Badjanova

Pedagoģija

.

3.

Aleksandrs

Baikovs

Juridiskā zinātne

.

4.

Maksims

Balalaikins

Bioloģija

Zooloģija

5.

Aukse

Balčitiene

Komunikācijas zinātne

.

6.

Rihards

Balodis-Bolužs

Datorzinātne

.

7.

Iluta

Bērziņa

Ekonomika

.

8.

Dmitrijs

Bočarovs

Fizika

Cietvielu fizika

9.

Guntis

Brūmelis

Bioloģija

Ekoloģija, botānika

Vides zinātne

Dabas aizsardzība

Mežzinātne

.

10.

Andrejs

Bulanovs

Fizika

Cietvielu fizika

11.

Signe

Dobelniece

Socioloģija

.

12.

Renārs

Erts

Fizika

Medicīniskā fizika

13.

Fjodors

Fjodorovs

Literatūrzinātne

.

14.

Boriss

Gjunsburgs

Būvzinātne

.

15.

Jānis

Grabis

Informācijas tehnoloģija

.

16.

Armands

Gricāns

Matemātika

.

17.

Miķelis

Grīviņš

Socioloģija

.

18.

Silvija

Grosa

Mākslas zinātne

Plastiskās mākslas vēsture un  teorija

19.

Jānis

Ieviņš

Vides zinātne

Vides pārvaldība

20.

Gints

Jaudzems

Būvzinātne

.

21.

Ināra

Jermačenko

Matemātika

.

22.

Osvalds

Joksts

Juridiskā zinātne

.

23.

Kaiva

Juraševska

Fizika

Medicīniskā fizika

24.

Evita

Kassaliete

Fizika

Medicīniskā fizika

25.

Dzintra

Kažoka

Medicīna

Anatomija

26.

Edgars

Kirilovs

Materiālzinātne

Koksnes materiāli un tehnoloģija

27.

Ineta

Kristovska

Vadībzinātne

.

28.

Jānis

Lanka

Sporta zinātne

.

29.

Dainis

Lapiņš

Lauksaimniecības zinātnes

Laukkopība

30.

Arturs

Lešinskis

Būvzinātne

.

31.

Jeļena

Malahova

Vides zinātne

Vides pārvaldība

32.

Gaļina

Merkurjeva

Informācijas tehnoloģija

.

Transports un satiksme

Telemātika un loģistika

33.

Andrejs

Millers

Medicīna

Neiroloģija

34.

Natalia

Paramonova

Bioloģija

Molekulārā bioloģija

35.

Inga

Pērkone-Redoviča

Mākslas zinātne

Teātra un kino vēsture un teorija

36.

Elga

Sidhoma

Medicīna

Dermatoloģija un veneroloģija

37.

Tatjana

Stoikova

Valodniecība

.

38.

Iveta

Šteinberga

Vides zinātne

Dabas aizsardzība

39.

Jurijs

Šuņins

Fizika

Cietvielu fizika

40.

Anna

Šutka

Materiālzinātne

Tekstila un apģērbu tehnoloģija

41.

Edmunds

Tamanis

Fizika

Cietvielu fizika

42.

Valentīna

Urbāne

Vides zinātne

Vides pārvaldība

43.

Uldis

Valainis

Bioloģija

Zooloģija

44.

Aivars

Vētra

Medicīna

Sporta medicīna un rehabilitoloģija

45.

Aldis

Vidžis

Medicīna

Stomatoloģija

46.

Svetlana

Vihodceva

Materiālzinātne

Tekstila un apģērbu tehnoloģija

47.

Anastasija

Vilciņa

Ekonomika

.

Vadībzinātne

.

48.

Gaļina

Zavadska

Pedagoģija

.

49.

Aija

Žileviča

Medicīna

Mikrobioloģija un virusoloģija

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2018. gada 17.decembrim.

2. piešķirt eksperta tiesības uz 1 gadu šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

1.

Sandra

Bērziņa

Medicīna

Stomatoloģija

2.

Ausma

Cimdiņa

Literatūrzinātne

.

3.

Ilona

Hartmane

Medicīna

Internā medicīna

4.

Zaiga

Ikere

Valodniecība

.

5.

Vladimirs

Jemeļjanovs

Vides zinātne

Vides pārvaldība

6.

Lolita

Jonāne

Pedagoģija

.

7.

Jeļena

Koļesņikova

Psiholoģija

.

8.

Linda

Lauze

Valodniecība

.

9.

Inga

Lāce

Medicīna

Pediatrija

10.

Liene

Markus-Narvila

Valodniecība

.

11.

Arkādijs

Ņeminuščijs

Literatūrzinātne

.

12.

Indra

Odiņa

Pedagoģija

.

13.

Ieva

Timrote

Fizika

Medicīniskā fizika

14.

Brigita

Zepa

Socioloģija

.

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2016. gada 17.decembrim.

Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs   A.Siliņš
Zinātniskais sekretārs    A.Kokorevičs

Pedējā atjaunošana 19-12-2015