Nr. 42-2-1. 21.01.2016. Par eksperta tiesību piešķiršanu

22-01-2016

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 42-2-1

Rīgā,  2016.gada 21.janvārī

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome nolemj:

1. piešķirt eksperta tiesības uz 3 gadiem šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

1. Allars Apsītis Juridiskā zinātne .
2. Arvīds Barševskis Bioloģija Zooloģija
3. Juris Bārzdiņš Vadībzinātne .
4. Juris Bojārs Juridiskā zinātne .
5. Vera Boroņenko Ekonomika .
6. Uģis Bratuškins Arhitektūra .
7. Ella Buceniece Filozofija .
8. Edgars Bukšāns Materiālzinātne Koksnes materiāli un tehnoloģija
9. Irina Evansa Medicīna Anestezioloģija un reanimatoloģija
10. Tālis Gaitnieks Mežzinātne .
11. Svetlana Ignatjeva Vadībzinātne Izglītības vadība
12. Jūlija Jonāne Mākslas zinātne Muzikoloģija
13. Benita Krivicka-Užkurele Medicīna Histoloģija un citoloģija
14. Jānis Kudiņš Mākslas zinātne Muzikoloģija
15. Māris Laiviņš Mežzinātne .
16. Gustavs Latkovskis Medicīna Internā medicīna
17. Agita Līviņa Ekonomika .
Vadībzinātne .
18. Sergejs Olonkins Elektronika un telekomunikācijas .
19. Viktorija Perepjolkina Psiholoģija .
20. Anatolijs Prohorovs Ekonomika .
21. Kārlis Rocēns Būvzinātne .
22. Jānis Semeņako Elektronika un telekomunikācija .
23. Zane Simtniece Medicīna Patoloģija
24. Sandra Skuja Medicīna Histoloģija un citoloģija
25. Guntis Strazds Materiālzinātne Tekstila un apģērbu tehnoloģija
26. Vita Šterna Pārtikas zinātne .
27. Ingrīda Uļjane Matemātika .
28. Inga Vilka Vadībzinātne .
29. Pēteris Zvidriņš Demogrāfija .
30. Diāna Žalostība Enerģētika .

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2019. gada 21.janvārim.

2. piešķirt eksperta tiesības uz 1 gadu šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

1. Jānis Baumanis Juridiskā zinātne .
2. Juris Bārzdiņš Medicīna Veselības aprūpe
3. Svetlana Ignatjeva Pedagoģija .
4. Jānis Karušs Ģeoloģija .
5. Kristaps Lamsters Ģeoloģija .
6. Zane Lībiete Mežzinātne .
7. Una Skrastiņa Juridiskā zinātne .
8. Guna Svence Psiholoģija .

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2017. gada 21.janvārim


Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs A.Siliņš
Zinātniskais sekretārs A.Kokorevičs